Kategoria: Artykuły

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak prowadzić efektywne lekcje?

Uczniowie nie pamiętają tego, co było omawiane na poprzedniej lekcji? A może nieustannie musisz ich motywować do pracy, lecz mimo to większość nadal nie wie, w jakim celu się uczy? Od czego zależy zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny?

Czytaj więcej

Współpraca z rodzicami

O współpracy nauczycieli i rodziców napisano już wiele książek i artykułów, temat ten jest bowiem niezwykle ważny, można nawet powiedzieć, że decydujący dla jakości pracy instytucji edukacyjnych i całego systemu edukacji. Pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii, które są istotne w budowaniu dobrych relacji nauczyciele – rodzice, ponieważ prowadzą do dobrej współpracy między tymi grupami, na której korzystają nie tylko nauczyciele i rodzice, ale przede wszystkim uczniowie.

Czytaj więcej

Świętość, czyli najpiękniejsza normalność

Najbardziej dojrzały jest ten człowiek, który staje się kimś coraz bardziej podobnym do Boga. Nikt z nas nie został bowiem stworzony na swoje własne podobieństwo czy na podobieństwo innych ludzi, lecz na podobieństwo Stwórcy. Dobrze zrozumiał to św. Paweł, gdy napisał: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Świętość to wchodzenie na drogę rozwoju bez końca, gdyż w żadnej fazie życia nie jesteśmy aż tak bardzo podobni do Boga, żebyśmy nie mogli stawać się jeszcze bardziej do Niego podobnymi w miłości, mądrości, wolności i radości dzieci Bożych.

Czytaj więcej

Jak być zmotywowanym nauczycielem religii?

Rozmawiamy z Kingą Grom – coachem chrześcijańskim, autorką kanału Wdzięczne Serce, która w ostatnim czasie prowadziła prelekcję Jak (się) motywować? dla nauczycieli religii w Archidiecezji Gdańskiej

Czytaj więcej

Uniwersalne projektowanie w edukacji

Przyjmuje się, że uniwersalnym projektowaniem w edukacji można określić taki zbiór zasad opracowywania programów nauczania czy scenariuszy zajęć, które stwarzają możliwość ich realizacji z uczniami bez względu na ich stan zdrowia, możliwości psychofizyczne, indywidualne potrzeby rozwojowe czy pochodzenie etniczne. Uniwersalne projektowanie w edukacji zapewnia sposób formułowania celów, doboru metod, materiałów i form oceniania, które mogą być zastosowane w odniesieniu do wszystkich uczniów. W założeniu uniwersalne projektowanie w edukacji wymusza elastyczne podejście podczas tworzenia zasobów dydaktycznych, aby możliwe było dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb.

Czytaj więcej