Dołącz do czytelników
Brak wyników
OTWARTY DOSTĘP - ZALOGUJ SIĘ I CZYTAJ!
Czytaj więcej

Jak zbudować z uczniami relację opartą na zaufaniu?

Każdy kolejny rok szkolny to nowe otwarcie. Szansa na zbudowanie dobrych relacji z nowymi uczniami lub wprowadzenie zmian w te dotychczasowe. Warto za...

22 listopada 2021

Odbudowywanie kompetencji relacyjnych i komunikacyjnych...

Człowiek jest istotą społeczną, a mózg najlepiej uczy się we współpracy z innymi mózgami, co wynika ze społecznego charakteru naszego gatunku. Wiedza...

22 listopada 2021