Sakrament Bierzmowania – co mówi o nim historia?

Z praktyki katechety Otwarty dostęp

Nazwa „bierzmowanie” powstała od staropolskiego słowa „bierzmo”, co oznaczało belkę podtrzymującą drewniany pułap domu, strop. Bierzmowanie jest to zatem podtrzymywanie, umacnianie wiary.

Bierzmowanie – jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Zgodnie z tradycją chrześcijańską bierzmowanie uważane jest za drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Przez Katechizm Kościoła Katolickiego jest zaliczane do pierwszej z trzech grup siedmiu sakramentów – „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Jego istotą jest przekazanie wiernym „znamienia daru Ducha Świętego” i umocnienie ich wiary. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. W Kościele rzymskokatolickim bierzmowanie jest udzielane kandydatom w wieku między 14. a 18. rokiem życia, a więc już po przyjęciu I Komunii Świętej. Sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko jeden raz w życiu.

POLECAMY

Pierwsze bierzmowanie w historii Kościoła miało miejsce w dzień Pięćdziesiątnicy (por. Dzieje Apostolskie). Apostołowie przeżyli wtedy coś bardzo wyjątkowego. Zostali wówczas umocnieni przez Ducha Świętego. Przestali się wreszcie bać.

...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy