Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontakt

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

Redakcja

redakcja@czasopismokatecheza.pl

Redaktor naczelna
Agata Szymczak
agata.szymczak@forum-media.pl

Reklama
Anna Mikłaszewicz
anna.miklaszewicz@forum-media.pl

DZIAŁ OBSŁUGI
KLIENTA/PRENUMERATA

bok@forum-media.pl
tel. 61 66 55 800, faks: 61 66 55 888