Współpraca z rodzicami

Rozwój osobisty katechety

O współpracy nauczycieli i rodziców napisano już wiele książek i artykułów, temat ten jest bowiem niezwykle ważny, można nawet powiedzieć, że decydujący dla jakości pracy instytucji edukacyjnych i całego systemu edukacji. Pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii, które są istotne w budowaniu dobrych relacji nauczyciele – rodzice, ponieważ prowadzą do dobrej współpracy między tymi grupami, na której korzystają nie tylko nauczyciele i rodzice, ale przede wszystkim uczniowie.

Dobra współpraca z rodzicami warunkuje harmonijny rozwój dzieci, wpływa zarówno na ich postępy w nauce, jak i na rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, zatem wymaga naszej troski i podjęcia odpowiednich wysiłków.

POLECAMY

Współpraca oparta na zaufaniu – wspólny cel

Dobra współpraca opiera się na zaufaniu, że obie współpracujące strony działają na rzecz podzielanego przez siebie wspólnego celu, jakim jest w tym wypadku dobro ucznia/dziecka. Dobra współpraca wyklucza zatem udowadnianie swojej przewagi, rywalizację o wpływy o to, kto jest ważniejszy w życiu dziecka, kto ma więcej do powiedzenia, kto ma większe znaczenie, kto się lepiej zna na tym, co dziecku jest potrzebne. Dobra współpraca zakłada przyjęcie założenia, że zarówno rodzice, jak i nauczyciele pragną dobrze i kompetentnie wychowywać i nauczać dzieci. I ten wspólny mianownik stanowi fundament budowania relacji opartej na zaufaniu i współpracy, łączy ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk i grup zawodowych, mających różne zainteresowania. Dzięki temu dwa ważne dla dziecka światy, czyli rodzina i szkoła, tworzą wspólną przestrzeń do rozwoju, przekazują spójny obraz świata, co daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, stabilności.
Ważne jest, żeby rodzice, „oddając w czyjeś ręce” swój najcenniejszy skarb, czyli swoje dziecko, mieli przekonanie, że to dobre dla niego miejsce, bezpieczne i godne zaufania. Z drugiej strony, aby nauczyciele doceniali to zaufanie, jakim są obdarzeni, i starali się dołożyć wszelkich starań, by potwierdzić, że tak rzeczywiście jest. W ramach tej nauczycielsko-rodzicielskiej współpracy ważne, żeby słuchać się wzajemnie, poznawać swoje oczekiwania i potrzeby. Przy czym warto zaznaczyć, że to, iż nauczyciele będą starali się poznać o...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy