Dział: Rozwój osobisty katechety

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak dbać o dobrą komunikację z rodzicem dziecka? Skuteczne metody budowania relacji

Na pytanie, co w pracy nauczyciela jest najtrudniejsze, nauczyciele często odpowiadają, że nie są to wcale dzieci, tylko rodzice. Na studiach nikt nie uczy, jak się z nimi dogadać i co można zrobić, żeby współpraca dobrze się układała. A od komunikacji z nimi i zbudowania zaufania bardzo dużo zależy.

Czytaj więcej

Jak zadbać o dobrą współpracę z nauczycielami?

Myśląc o społeczności szkolnej, mamy przed oczami uczniów, ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Psycholog i pedagog pracują z każdą z tych grup i zarówno uczniowie, ich rodzice, jak i nauczycieli mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego. Psycholog i pedagog mogą również współpracować, wspólnie planować działania z rodzicami, opiekunami i nauczycielami na rzecz danego ucznia. Czasem więc udzielamy nauczycielom wsparcia, a czasem pracujemy wspólnie w sprawie ucznia czy klasy. Zbudowanie porozumienia i nawiązanie dobrej współpracy z nauczycielami jest jednym z kluczowych elementów niezbędnych do efektywnej pracy psychologa i pedagoga. Nauczyciel może również lepiej oddziaływać wychowawczo, gdy korzysta ze wsparcia psychologa i pedagoga. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, a z dobrej współpracy między nami korzysta cała społeczność szkolna.

Czytaj więcej

Ulotki do pokoju nauczycielskiego

Jak rozmawiać z trudnym uczniem, żeby mu pomóc, a nie pogłębić jego problem?

Czytaj więcej

Nauczycielskie rozważania o autorytecie nauczyciela we współczesnej szkole

Zawód nauczyciela od dłuższego czasu wzbudza wśród polskiego społeczeństwa skrajne opinie – od odsądzania nauczycieli od czci i wiary przez traktowanie ich jak męczenników mozolnie niosących kaganek oświaty aż do przypisywania im misji i wynoszenia ich działań na piedestał.

Czytaj więcej

Jak prowadzić efektywne lekcje?

Uczniowie nie pamiętają tego, co było omawiane na poprzedniej lekcji? A może nieustannie musisz ich motywować do pracy, lecz mimo to większość nadal nie wie, w jakim celu się uczy? Od czego zależy zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny?

Czytaj więcej

Współpraca z rodzicami

O współpracy nauczycieli i rodziców napisano już wiele książek i artykułów, temat ten jest bowiem niezwykle ważny, można nawet powiedzieć, że decydujący dla jakości pracy instytucji edukacyjnych i całego systemu edukacji. Pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii, które są istotne w budowaniu dobrych relacji nauczyciele – rodzice, ponieważ prowadzą do dobrej współpracy między tymi grupami, na której korzystają nie tylko nauczyciele i rodzice, ale przede wszystkim uczniowie.

Czytaj więcej

Dobrostan Nauczyciela czyli jak znaleźć równowagę między pracą a życiem osobistym?

Praca wypełnia znaczną część naszego czasu. Poświęcamy jej nie tylko dni powszednie, ale często również weekendy, przy czym niekoniecznie musimy być fizycznie w miejscu pracy, ponieważ nierzadko (zwłaszcza po pandemii) zajmujemy się sprawami zawodowymi, będąc w domu, a dla niektórych osób praca zdalna jest jedyną formą pracy.

Czytaj więcej

Uczniowie sami sobie dobrze radzą - Interwencje rówieśnicze jako metoda wsparcia w różnych kryzysach

Kryzysy, których doświadczają uczniowie i uczennice, mają różne oblicza. Jeśli chodzi o konflikty rówieśnicze, nauczyciele jakoś sobie radzą. Natomiast wobec trudności psychicznych dzieci i młodzieży wielu nauczycieli jest bezsilnych i traci zdolność działania. Brakuje im odpowiedniej wiedzy, kompetencji oraz wsparcia. Czasem zwyczajnie nie jest im dobrze w roli interwenta kryzysowego, dlatego rzadko rozpoznają sytuacje kryzysowe. Wolą, kiedy interwencję podejmuje szkolny psycholog lub pedagog. Czują się pewniej, jeśli uczniowi w kryzysie udziela pomocy specjalista.

Czytaj więcej

Sposoby na poprawę koncentracji uwagi uczniów

Uczenie się nowych rzeczy czy przyswajanie informacji to czynności, które wymagają umiejętności koncentracji uwagi. Skupienie się na danej czynności wbrew pozorom nie jest proste. Zależy od stopnia rozwoju dziecka oraz od indywidualnych predyspozycji.

Czytaj więcej

Jak skutecznie rozmawiać z rodzicami, kiedy nie zauważają oni problemów dzieci?

Wielu rodziców nie dostrzega problemów swoich dzieci. Jeśli ich trudności rozpoznają nauczyciele w szkole, to często mają kłopot z zakomunikowaniem tego opiekunom. Ci bowiem niezbyt chętnie podejmują temat, przyjmując różne postawy – od wycofywania się, po wyładowanie na nauczycielu własnych frustracji. Warto rozmawiać, zwłaszcza wtedy, kiedy powody są ważne. Trzeba się porozumieć i wspólnie uzgodnić jak najlepsze wsparcie dla dziecka, aby zapobiec eskalacji problemów.

Czytaj więcej

Potencjał różnorodności, czyli jak dobrze się różnić?

Jesteśmy różni – pod wieloma względami różnimy się od siebie, od cech fizycznych po cechy osobowości, style poznawcze, temperament, ale także talenty, uzdolnienia. I warto na początek powiedzieć, że to bardzo dobrze, że tak jest. Ta różnorodność jest wartością. Warto sobie wyobrazić, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy byli tacy sami, gdyby po świecie poruszały się masy klonów (jak w scenach z Gwiezdnych wojen), a nie różnorodnych ludzi. Czy ktoś chciałby żyć w takim świecie?

Czytaj więcej

Harmonia w klasie - Jak integrować uczniów?

Celem współczesnej edukacji powinno być przygotowanie człowieka do życia, działania i współdziałania w społeczeństwie i gospodarce. Kluczowe w tym procesie są dobre, konstruktywne – oparte na zrozumieniu i zaufaniu – relacje między uczniem i nauczycielem sprzyjające uczeniu się.

Czytaj więcej