Jak zadbać o dobrą współpracę z nauczycielami?

Rozwój osobisty katechety

Myśląc o społeczności szkolnej, mamy przed oczami uczniów, ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Psycholog i pedagog pracują z każdą z tych grup i zarówno uczniowie, ich rodzice, jak i nauczycieli mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego. Psycholog i pedagog mogą również współpracować, wspólnie planować działania z rodzicami, opiekunami i nauczycielami na rzecz danego ucznia. Czasem więc udzielamy nauczycielom wsparcia, a czasem pracujemy wspólnie w sprawie ucznia czy klasy. Zbudowanie porozumienia i nawiązanie dobrej współpracy z nauczycielami jest jednym z kluczowych elementów niezbędnych do efektywnej pracy psychologa i pedagoga. Nauczyciel może również lepiej oddziaływać wychowawczo, gdy korzysta ze wsparcia psychologa i pedagoga. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, a z dobrej współpracy między nami korzysta cała społeczność szkolna.

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach jasno określa, że „pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom”, a więc w dużej mierze opiera się na współpracy psychologa czy pedagoga z nauczycielami. To samo rozporządzenie wskazuje również, że „pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, a więc nie jest to tylko zadanie psychologa czy pedagoga, lecz całej kadry pedagogicznej. Psycholodzy i pedagodzy wspierają nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej również przez pośrednie działania, prowadząc szkolenia, konsultacje czy psychoedukację. Korzystając ze specjalistycznej wiedzy i umiejętności, możemy wyposażyć nauczycieli w różne kompetencje (np. wiedza z zakresu pierwszej pomocy emocjonalnej), które pozwolą im efektywnie i z poczuciem pewności wspierać uczniów w rozwijaniu uzdolnień, kompetencji, a także w różnych codziennych, jak i kryzysowych sytuacjach. Pamiętajmy, że nauczyciele mają w szkole bardzo dużo zadań dydaktycznych związanych z nauczanym pr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy