Autor: Agnieszka Wiankowska

Psycholog, psychoterapeuta. Zawodowo od kilkunastu lat związana z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Osiek” w Gdańsku. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, prowadzi konsultacje i szkolenia dla nauczycieli.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Przeszkody w budowaniu współpracy z rodzicami

Jednym z kluczowych zadań psychologów i pedagogów w szkole jest współpraca z rodzicami uczniów. Na drodze do tego celu możemy napotkać przeszkody, które mogą wynikać z różnych czynników, ale także mogą to być utrudnienia ze strony rodziców, jak i nas samych. I odwrotnie, mogą też wystąpić czynniki sprzyjające współpracy, na których możemy budować wzajemne porozumienie. Prawie zawsze obie strony mają dobre intencje i zależy im na dobru dziecka, a mimo to wzajemna współpraca nie w każdym wypadku się układa. Dlaczego? Przyjrzyjmy się czynnikom, które mogą utrudniać współpracę między psychologiem czy pedagogiem a rodzicami uczniów.

Czytaj więcej

Jak zadbać o dobrą współpracę z nauczycielami?

Myśląc o społeczności szkolnej, mamy przed oczami uczniów, ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Psycholog i pedagog pracują z każdą z tych grup i zarówno uczniowie, ich rodzice, jak i nauczycieli mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego. Psycholog i pedagog mogą również współpracować, wspólnie planować działania z rodzicami, opiekunami i nauczycielami na rzecz danego ucznia. Czasem więc udzielamy nauczycielom wsparcia, a czasem pracujemy wspólnie w sprawie ucznia czy klasy. Zbudowanie porozumienia i nawiązanie dobrej współpracy z nauczycielami jest jednym z kluczowych elementów niezbędnych do efektywnej pracy psychologa i pedagoga. Nauczyciel może również lepiej oddziaływać wychowawczo, gdy korzysta ze wsparcia psychologa i pedagoga. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, a z dobrej współpracy między nami korzysta cała społeczność szkolna.

Czytaj więcej