Autor: Adriana Kloskowska

dr; Nauczyciel dyplomowany, polonista, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z osobami z autyzmem, wykładowca akademicki, dyrektor i szkoleniowiec w Impuls do Rozwoju, autorka kilkudziesięciu programów i materiałów szkoleniowych, realizatorka licznych szkoleń i warsztatów, prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych, autorka wielu artykułów, publikuje m.in. w „Charakterach”, „Głosie Pedagogicznym”, „Monitorze Dyrektora Szkoły”, „Monitorze Dyrektora Przedszkola”, „Forum Placówek Niepublicznych”.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dobrostan Nauczyciela czyli jak znaleźć równowagę między pracą a życiem osobistym?

Praca wypełnia znaczną część naszego czasu. Poświęcamy jej nie tylko dni powszednie, ale często również weekendy, przy czym niekoniecznie musimy być fizycznie w miejscu pracy, ponieważ nierzadko (zwłaszcza po pandemii) zajmujemy się sprawami zawodowymi, będąc w domu, a dla niektórych osób praca zdalna jest jedyną formą pracy.

Czytaj więcej

Tutoring w szkole – po co, jak i dla kogo?

Tutoring jest coraz częściej stosowaną w edukacji metodą indywidualnego nauczania i wychowania, która umożliwia odniesienie się do każdego ucznia z osobna, a tym samym wpływa na poprawę efektywności procesu edukacyjno-wychowawczego.

Czytaj więcej

Odbudowywanie kompetencji relacyjnych i komunikacyjnych uczniów

Człowiek jest istotą społeczną, a mózg najlepiej uczy się we współpracy z innymi mózgami, co wynika ze społecznego charakteru naszego gatunku. Wiedza z zakresu neurobiologii wskazuje, że przychodzimy na świat wyposażeni w obwody neuronalne służące do interakcji społecznych – istnieją specjalne obwody odpowiedzialne za wykrywanie ruchu biologicznego i ruchu obiektów nieożywionych, a także obwody służące do rozpoznawania twarzy i ruchów twarzy.

Czytaj więcej

Jak kształtować w sobie poczucie własnej wartości i nie dać się zwieść samoocenie?

Zacznijcie lekturę niniejszego tekstu od przeczytania przypowieści Anthony’ego de Mello, która skłania do refleksji nad zachwytem światem, nad marzeniami i tęsknotą za tym, co niezwykłe, nad wiarą w siebie, a właściwie nad brakiem wiary we własne możliwości. Jakże często podobne sytuacje mają miejsce w naszym życiu. Nawet jeśli coś zwraca naszą uwagę, postrzegamy to jako coś wartościowego i ważnego dla nas i chcemy to zdobyć, zazwyczaj szybko się wycofujemy, tłumacząc sobie, że to nie dla nas i że nie damy rady. Nierzadko też słuchamy głosów z zewnątrz, które przekonują nas, byśmy zrezygnowali ze swoich marzeń. Dlaczego tak się dzieje? Co powoduje, że tak szybko tracimy wiarę we własne możliwości i porzucamy marzenia?

Czytaj więcej