Dobrostan Nauczyciela czyli jak znaleźć równowagę między pracą a życiem osobistym?

Rozwój osobisty katechety

Praca wypełnia znaczną część naszego czasu. Poświęcamy jej nie tylko dni powszednie, ale często również weekendy, przy czym niekoniecznie musimy być fizycznie w miejscu pracy, ponieważ nierzadko (zwłaszcza po pandemii) zajmujemy się sprawami zawodowymi, będąc w domu, a dla niektórych osób praca zdalna jest jedyną formą pracy.

Świat biznesu, psychologia, medycyna, neurobiologia coraz częściej podejmują temat zachowywania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, co warunkuje poczucie dobrostanu i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Popularny stał się termin work-life balance. Jednak, jak podkreśla Beata Rzepka, termin ten jest różnie rozumiany: jako oddzielenie życia zawodowego od prywatnego, jako zrównoważenie tych obszarów lub jako umiejętność przełączania się pomiędzy nimi. Jednak bez względu na to, jak rozumiemy terminologię, każdy człowiek potrzebuje poczucia równowagi, komfortu, zadowolenia zarówno z wykonywanej pracy, jak i z aktywności wykonywanych poza nią. Nie oznacza to jednak, że każdy będzie znajdował zadowolenie w tym samym sposobie życia. Nie chodzi również o jedno słuszne rozwiązanie dotyczące na przykład maksymalnego czasu pracy, ponieważ fizyczne opuszczenie miejsca pracy nie oznacza, że człowiek jest poza nią mentalnie. Ponadto w dzisiejszym świecie, w którym ludzie pracują coraz częściej jako freelancerzy, łącząc pracę stacjonarną ze zdalną, trudno sztywno trzymać się godzin przeznaczanych na życie zawodowe. Jako użytkownicy narzędzi technologicznych podczas pobytu w domu odbieramy liczne wiadomości, w tym dotyczące spraw zawodowych. Równowaga między pracą a życiem poza nią nie oznacza zatem sztywno określonego podziału, ale związana jest z poczuciem harmonii, której człowiek na co dzień doświadcza (Rzepka 2016: 9–11).

POLECAMY

Praca – istotny obszar życia

Praca dla każdego człowieka stanowi istotny obszar życia. Dzięki niej zaspokajane są potrzeby samorealizacji, spełniania się, poczucia sensu, a praca pedagogiczna, zorientowana na ludzi poprzez uczenie ich, wspieranie, udzielanie pomocy, zajmuje szczególne miejsce wśród aktywności zawodowych, ponieważ n...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy