Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Łukasz Franków

Nauczyciel konsultant Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2003–2017 pedagog szkolny, koordynator projektów edukacyjnych, współpracownik Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. W latach 2017–2021 nauczyciel konsultant w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, zajmujący się pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowaniem, bezpieczeństwem, rozwojem osobistym nauczycieli. Realizator grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rejonowy koordynator programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Autor artykułów edukacyjnych publikowanych w periodykach Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oblicza” i „Skrypty belfra” oraz wydawnictwa Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli „Edukacja Pomorska”. Trener w projektach: „Kompleksowy program wsparcia kadr edukacji włączającej w województwie dolnośląskim”, „Akademia edukacji włączającej – województwo mazowieckie”, „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego”, trener regionalny i lokalny w projekcie „Lekcja: Enter”.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz