Uniwersalne projektowanie w edukacji

Nowoczesne metody nauczania

Przyjmuje się, że uniwersalnym projektowaniem w edukacji można określić taki zbiór zasad opracowywania programów nauczania czy scenariuszy zajęć, które stwarzają możliwość ich realizacji z uczniami bez względu na ich stan zdrowia, możliwości psychofizyczne, indywidualne potrzeby rozwojowe czy pochodzenie etniczne. Uniwersalne projektowanie w edukacji zapewnia sposób formułowania celów, doboru metod, materiałów i form oceniania, które mogą być zastosowane w odniesieniu do wszystkich uczniów. W założeniu uniwersalne projektowanie w edukacji wymusza elastyczne podejście podczas tworzenia zasobów dydaktycznych, aby możliwe było dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb.

Wizja tworzenia otoczenia przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami 

Uniwersalne projektowanie w edukacji (universal design learning, UDL) to nurt zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX w. Swoje źródło ma on jednak w architekturze, w planowaniu przestrzeni, obiektów, przedmiotów. Jego twórcy przyświecała wizja organizowania i tworzenia otoczenia, które nie będzie nikogo wykluczało z użytkowania – nie będzie przeznaczone dla wysokich, niskich, widzących, niewidomych, poruszających się na nogach lub na wózku lecz dla wszystkich.

POLECAMY

Autorem przytoczonej wizji był amerykański architekt Ron Mace, który wyszedł z założenia, że im bardziej uniwersalne będą obiekty, tym więcej osób będzie mogło z nich korzystać, a tym samym będą one bardziej użyteczne. Będą dostępne dla szerszej grupy użytkowników i pełniej spełnią funkcje, do których zostały stworzone. Oprócz tego humanistycznego postulatu istotny był też drugi, ekonomiczny. Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie obiektu wiąże się z określonymi (z reguły dość dużymi) nakładami. Nietrudno jest się domyślić, że dostosowanie obiektu do zróżnicowanych potrzeb np. osób starszych, rodziców z wózkami, małych dzieci czy osób z niepełnosprawnościami, wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Podobnie jest z produktami codziennego użytku. Im więcej osób będzie mogło z nich korzystać, im bardziej będą uniwersalne, a nie specjalne, tym będą tańsze i przyniosą więcej korzyści. W ten sposób biznes, w którym zysk lub strata decydują o być albo nie być, wyznaczył nowy kierunek w edukacji, był inspiracją dla nowej jakości kształcenia, bardziej humanistycznej, dostępnej, tańszej.

Rozwój edukacji można podzielić na cztery etapy:

  • wykluczający – edukacja dla elit, dla bogatych, dla mężczyzn,
  • segregacyjny – biedni a bogaci, chłopcy a dziewczęta, sprawni a kalecy (niewidomi, głusi),
  • integracyjny – dzieci niepełnosprawne mogą się uczyć w szkołach ogólnodostępnych, ale na specjalnych zasadach (w klasach integracyjnych),
  • włączający – szkoła ogólnodostępna stwarza warunki nauki i rozwoju dla k...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy