Uczeń z zespołem Tourette’a – od obserwacji do wsparcia

Metody pracy

Zaburzenia zachowania będące objawami zespołu Tourette’a dość często interpretowane są jako przejaw braku kultury, złośliwości czy agresji. Brak wiedzy na ten temat oraz profesjonalnie i wieloaspektowo opracowanego i realizowanego planu wsparcia dzieci dotkniętych tym zaburzeniem powoduje, że często są one upominane, karane i izolowane od rówieśników. Czasami uznawane jako stwarzające zagrożenie dla innych. Wszystko to powoduje narastanie problemów emocjonalnych i nasilenie objawów, a tym samym pogłębienie trudności w funkcjonowaniu społecznym i edukacyjnym. Różnego rodzaju publikacje nie tylko artykułów, książek, ale także wyników badań przyczyniły się co prawda do podniesienia poziomu świadomości w tym zakresie, ale wciąż zespół Tourette’a jest jednym z najczęściej błędnie rozpoznawanych zaburzeń. Ważne jednak jest to, że spora grupa nauczycieli zapewne o nim słyszała, a poczynione przez nich obserwacje mogą stanowić pierwszy etap profesjonalnie prowadzonej interwencji.

Zespół różnego rodzaju tików ruchowych i głosowych został opisany przez francuskiego neurologa Georges’a Gilles’a de la Tourette’a w 1885 roku. Mimo upływu czasu, przeprowadzeniu wielu badań i postępu wiedzy na temat ludzkiego organizmu wciąż wiele osób nie zna bądź nie w pełni rozumie, na czym to zaburzenie polega, a jego objawy uznawane są za przejaw złego zachowania. Tymczasem zespół Tourette’a jest złożonym neurologicznym zaburzeniem ruchowym wynikającym z braku równowagi chemicznej mózgu. Charakteryzuje się on mimowolnymi i powtarzającymi się ruchami i wokalizacją, zwanymi odpowiednio tikami ruchowymi i głosowymi. Brak wielospecjalistycznej diagnozy zespołu Tourette’a może prowadzić do interpretacji zachowania dziecka jako przejawów jego problemów emocjonalnych, psychiatrycznych lub behawioralnych. Może zatem dojść do takiej sytuacji, że dziecko będzie karane, a w wypadku pełnoletniego ucznia – nawet usuwane ze szkoły – za nietypowe zachowanie będące objawami zaburzenia.

Kilka faktów pomocnych w lepszym poznaniu i zrozumieniu zespołu Tourette’a:

POLECAMY

 • zespół Tourette’a jest złożonym neurologicznym zaburzeniem ruchowym wynikającym z braku równowagi chemicznej mózgu, 
 • zespół Tourette’a jest zaburzeniem dziedzicznym, 
 • zespół Tourette’a ujawnia się u chłopców aż od trzech do czterech razy częściej niż u dziewcząt, 
 • objawy zespołu Tourette’a na ogół ujawniają się w dzieciństwie, zwykle między drugim a osiemnastym rokiem życia, 
 • do wystąpienia pierwszych objawów najczęściej dochodzi między szóstym a siódmym rokiem życia, 
 • pierwszymi objawami zespołu Tourette’a są zazwyczaj tiki motoryczne twarzy, 
 • nie znaleziono żadnego skutecznego leku na zespół Tourette’a, 
 • nie opracowano testów medycznych umożliwiających zdiagnozowanie zespołu Tourette’a, 
 • zespołowi Tourette’a często towarzyszą inne schorzenia o podłożu neurologicznym lub zaburze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy