Dysleksja, czyli problemy nie tylko z czytaniem

Metody pracy

Problemy uczniów i uczennic doświadczających zaburzenia czy zespołu zaburzeń zwanego ogólnie dysleksją często są sprowadzane jedynie do trudności związanych z czytaniem i poprawnym pisaniem, na które zwracają uwagę przede wszystkim nauczyciele i nauczycielki języka polskiego. Jednak przyjęta i stosowana dość powszechnie, w tym w polskim prawie oświatowym, definicja dysleksji – rozumianej jako specyficzne trudności w uczeniu się – znacznie rozszerza ich zakres. Jej wrodzony bądź rozwojowy charakter, polegający na zaburzonym funkcjonowaniu układu nerwowego, powoduje, że trudności te nie będą dotyczyły tylko nauki wyżej wymienionych czynności, ale także umiejętności życiowych związanych np. z motoryką małą, czyli choćby sznurowaniem butów czy orientacją przestrzenną potrzebną do odróżniania stron prawej od lewej, wskazywania kierunków lub posługiwania się mapą.

Objawy dysleksji 

Różnorodność przyczyn występowania dysleksji powoduje, że zarówno objawy, jak i stopień ich natężenia będą różnorodne. 

Niemniej jednak do typowych jej objawów można zaliczyć:

POLECAMY

 • opóźniony rozwój mowy,
 • małą sprawność i koordynację ruchów podczas zabawy, samoobsługi, rysowania i pisania,
 • wadliwą wymowę,
 • trudności z wypowiadaniem złożonych słów,
 • błędy gramatyczne,
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i z ich syntezą,
 • trudności z układaniem ukła­­­danek i odtwarzaniem wzorów graficznych,
 • oburęczność,
 • mylenie prawej i lewej ręki,
 • trudności w czytaniu mi­­­mo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydak­tycz­nego,
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni,
 • pismo zwierciadlane,
 • mylenie liter podobnych pod względem kształtu,
 • mylenie liter odpowia­da­­jących głoskom zbliżonym fonetycznie,
 • opuszczanie liter, 
 • popełnianie błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad ortografii.
   

Wymienione objawy sprawiają, że dziecko doświadczające dysleksji będzie doznawało niepowodzeń nie tylko w nauce, ale także podczas zabawy, co niesie za sobą konsekwencje społeczne i emocjonalne. Porażki ponoszone w różnych obszarach życia będą wywoływały frustrację i obniżanie się poczucia własnej wartości. Dlatego wspieranie osób z dysleksją nie może ograniczyć się tylko do modyfikacji materiałów dydaktycznych, przyjęcia innych kryteriów oceniania czy umożliwienia wykorzystania narzędzi technologii cyfrowej. Oprócz różnorodnej metodyki pracy potrzebne też będą działania środowiskowe, stwarzanie warunków odnoszenia sukcesów, kreowanie pozytywnych relacji rówieśniczych czy wsparcie emocjonalne.

Metody pracy z uczniem z dysleksją 

Problemy osób z dysleksj...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy