Anioł Stróż – mój Boży bodyguard

Zajęcia z pomysłem
...
Cel główny Ukazanie prawdy, że aniołowie mają w zbawczym planie Boga swój początek, własną naturę, hierarchię i zadania
Cele
szczegółowe
Uczeń:
 • wie, kim są aniołowie,
 • wymienia nazwy chórów anielskich,
 • wyjaśnia, dlaczego aniołowie są duchami czystymi,
 • opowiada sceny biblijne z udziałem aniołów,
 • wskazuje na charakter służebny aniołów oraz pomoc świadczoną człowiekowi w drodze do nieba
Metody
nauczania
 • pogadanka, 
 • wykład wraz z prezentacją multimedialną, 
 • mapa myśli, 
 • własna modlitwa do Anioła Stróża, 
 • gry interaktywne na Wordwall, 
 • zapis tematu i notatki na tablicy i w zeszycie
Formy pracy
 • zbiorowa, grupowa i indywidualna
Liczba
jednostek
lekcyjnych

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy