Kategoria: Artykuły

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Szansa na świętość: Jak obchodzić Adwent?

Adwent oznacza przyjście Zbawiciela, posiada ono trzy wymiary. Przyjście historyczne w konkretnym czasie i przestrzeni. Mesjasz pojawia się na świecie jako człowiek z rodu Dawida. Przyjście mistyczne polega na obecności Jezusa w różnych sakramentach. Co prawda nie widzimy Zbawiciela, ale jest On realnie obecny w sakramentach i działa przez nie swoimi łaskami. Przyjście ostateczne, które ma się dokonać na koniec czasów. Wtedy ma objawić wszystkim swoją potęgę, moc i boskość.

Czytaj więcej

O miłosierdziu Boga w katechezie

Zadaniem katechety jest pomaganie wychowankom w przyjmowaniu i okazywaniu miłosiernej miłości oraz w odróżnianiu Bożego miłosierdzia od naiwności, litości czy od pobłażania złu.

Czytaj więcej