Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki katechety

23 listopada 2020

NR 6 (Listopad 2020)

Szansa na świętość: Jak obchodzić Adwent?

0 419

Adwent oznacza przyjście Zbawiciela, posiada ono trzy wymiary. Przyjście historyczne w konkretnym czasie i przestrzeni. Mesjasz pojawia się na świecie jako człowiek z rodu Dawida. Przyjście mistyczne polega na obecności Jezusa w różnych sakramentach. Co prawda nie widzimy Zbawiciela, ale jest On realnie obecny w sakramentach i działa przez nie swoimi łaskami. Przyjście ostateczne, które ma się dokonać na koniec czasów. Wtedy ma objawić wszystkim swoją potęgę, moc i boskość.

Często jednak Adwent jest postrzegany jako radosne oczekiwanie ludzkości na przyjście Mesjasza. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny, więc tym samym mobilizuje człowieka do sięgnięcia po kolejną szansę na świętość. Przed katechetami stoi ważne wyzwanie, polegające na ukazaniu istoty Adwentu katechizowanym. 

Bardzo często dzieci kojarzą Adwent z wypełnionym czekoladkami kalendarzem… Jest to w jakimś sensie element nagradzający udział w roratach, ale to przecież zdecydowanie za mało, aby w pełni pojąć znaczenie Adwentu. Należy sięgnąć do historii Adama i Ewy oraz do popełnienia przez pierwszych rodziców grzechu pierworodnego, aby właściwie odczytać sens Adwentu. To właśnie na skutek upadku pierwszych ludzi światu i ludzkości na ziemi została odebrana pierwotna świętość, doskonałość, przyjaźń z Bogiem, ład i harmonia. Na świecie pojawiły się grzech, zło i śmierć. Przez szatana i własną pychę człowiek znalazł się w niewoli grzechu. Jednak Bóg postanowił, że nigdy nie zostawi człowieka samego i zawsze będzie się nim opiekować, bo go kocha. Bóg pragnie wiecznego szczęścia człowieka w łączności ze Sobą. Dlatego też obiecał zesłać na świat Zbawiciela, który wybawi ludzkość z ciemności grzechu i umożliwi wszystkim Niebo. Przez wiele tysięcy lat Naród Wybrany wyczekiwał Mesjasza. Bóg poszczególnym patriarchom i prorokom objawiał prawdę, że Mesjasz wkrótce nadejdzie… Ludzie wołali do Boga z podniesionymi rękoma i błagali Go o interwencję. 

Nadszedł czas, aby wypełniło się proroctwo. Archanioł Gabriel zwiastował Maryi radosną nowinę, że właśnie Ona została wybrana na Matkę Zbawiciela. Jednak to od Jej zgody zależało szczęście ludzkości. Maryja zgodziła się w całej swojej prostocie, niewinności i czystości być Matką Zbawiciela. Jednak Jej położenie było trudne, ponieważ była już poślubiona św. Józefowi, ale nie mieszkali razem (zawieranie małżeństwa było dwuetapowe). 

Adwent to także nasza droga do Jezusa. Maryja podczas swej drogi odwiedziła swoją starszą krewną, św. Elżbietę, aby jej pomóc do czasu porodu. Poza tym czekała Maryję trudna i niebezpieczna wyprawa do Betlejem, gdzie spotkali się z brakiem należnego przyjęcia i Jezus musiał urodzić się w stajni. Dlatego czas Adwentu jest doskonałym momentem, aby z naszych serc zrobić gościnne mieszkanie dla Jezusa. Nie odrzucajmy Go i nie lekceważmy. Raczej wołajmy niecierpliwie i z radością MARANA THA! PRZYJDŹ PANIE JEZU!

Po przestawieniu krótkiej historii przyjścia Mesjasza na świat należałoby uzmysłowić katechizowanym kilka ważnych symboli adwentowych. Msze św. roratnie z reguły odprawiane są rano i połączone ze śpiewem Godzinek ku czci Matki Bożej. Msza św. roratnia jest sprawowana na cześć Maryi, ponieważ razem z Nią oczekujemy na ponowne przyjście Jezusa. Podczas tej Mszy św. jest zapalona świeca roratnia lub roratka, którą zdobi biała lub niebieska wstęga, to również jest symbol Matki Bożej, a kolor biały i niebieski to kolory maryjne. 
 

POLECAMY


Na Msze św. roratnie zebrani przynoszą ze sobą lampiony, a ich światła rozświetlają ciemności, które symbolizują nasze grzeszne położenie. Pojedyncze światełka oznaczają, że Mesjasz się zbliża i wkrótce nadejdzie. 
 


Podczas niedzielnych Mszy św. w Adwencie zapala się kolejną świecę adwentową (każda niedziela Adwentu to następna zapalona świeca). Wieniec adwentowy składa się z gałązek choinki lub świerku oraz z czterech świec. 

Kolorem liturgicznym Adwentu jest fiolet, więc jest to także kolor ornatu kapłana, w którym w tym czasie odprawia Msze św. 
 


Kolor fioletowy kojarzy się z pokutą, postem… Jednak Adwent to nie czas smutku, tylko wyczekiwania i zmiany swojego życia na lepsze. Czekamy na przyjście Mesjasza – najważniejszego Gościa, więc chcemy się do tego wydarzenia stosownie przygotować. Adwent ma inny wydźwięk niż Wielki Post, ponieważ przygotowuje nas do świąt Narodzenia Pańskiego, a trzecia Niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą radości Gaudete, a jej kolorem jest róż.

Po omówieniu różnych symboli adwentowych powinno się nadmienić uczniom, że Adwent to dla nas ponowna szansa na świętość i zmianę życia, np. poprzez dobre uczynki, wywiązywanie się ze swoich obowiązków, modlitwę itp. Uczniowie mogą w sposób szczególny udekorować również obraz Matki Bożej w swo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy