Szansa na świętość: Jak obchodzić Adwent?

Z praktyki katechety

Adwent oznacza przyjście Zbawiciela, posiada ono trzy wymiary. Przyjście historyczne w konkretnym czasie i przestrzeni. Mesjasz pojawia się na świecie jako człowiek z rodu Dawida. Przyjście mistyczne polega na obecności Jezusa w różnych sakramentach. Co prawda nie widzimy Zbawiciela, ale jest On realnie obecny w sakramentach i działa przez nie swoimi łaskami. Przyjście ostateczne, które ma się dokonać na koniec czasów. Wtedy ma objawić wszystkim swoją potęgę, moc i boskość.

Często jednak Adwent jest postrzegany jako radosne oczekiwanie ludzkości na przyjście Mesjasza. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny, więc tym samym mobilizuje człowieka do sięgnięcia po kolejną szansę na świętość. Przed katechetami stoi ważne wyzwanie, polegające na ukazaniu istoty Adwentu katechizowanym. 

Bardzo często dzieci kojarzą Adwent z wypełnionym czekoladkami kalendarzem… Jest to w jakimś sensie element nagradzający udział w roratach, ale to przecież zdecydowanie za mało, aby w pełni pojąć znaczenie Adwentu. Należy sięgnąć do historii Adama i Ewy oraz do popełnienia przez pierwszych rodziców grzechu pierworodnego, aby właściwie odczytać sens Adwentu. To właśnie na skutek upadku pierwszych ludzi światu i ludzkości na ziemi została odebrana pierwotna świętość, doskonałość, przyjaźń z Bogiem, ład i harmonia. Na świecie pojawiły się grz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy