Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

26 stycznia 2021

NR 7 (Styczeń 2021)

Św. Paweł – Apostoł Narodów

0 632
Cel główny  Przybliżenie uczniom sylwetki świętego Pawła
Cele 
szczegółowe 
Uczeń:
 • potrafi określić, że święty Paweł jest Apostołem Narodów,
 • potrafi podać najważniejsze wydarzenia z życia świętego Pawła,
 • zna Hymn o miłości i najważniejsze myśli św. Pawła
Liczba jednostek lekcyjnych jedna lub dwie godziny lekcyjne
Metody pracy  
 • pytania i odpowiedzi, 
 • prezentacja multimedialna, 
 • praca z materiałem źródłowym na temat życia św. Pawła, 
 • projekt „Paweł z Tarsu na Facebooku”, 
 • wykład,
 • prezentacja ciekawych myśli św. Pawła, 
 • ewangeliczna rewizja życia w opar­­­­­­­ciu o Hymn o miłości, 
 • pogadanka
Forma pracy  zbiorowa, grupowa i indywidualna
Środki dydaktyczne   tablica interaktywna, laptop, rzutnik, tablica, zeszyt, długopis, marker, kartki z imitacją strony z Facebooka, brystole, mazaki, klej, kartki na wpisy, nożyczki, świeca lub Pismo Święte, kartki z Hymnem o miłości
Uwagi dodatkowe lekcję można przeprowadzić w sali komputerowej przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych

 

POLECAMY

Wprowadzenie 

1. Katecheta wita się z uczniami.
Nauczyciel i uczniowie wspólnie czynią znak krzyża i odmawiają modlitwę „Wierzę w Ciebie, Boże żywy”.
2. Sprawdzenie listy obecności.

Rozwinięcie

 1. Nauczyciel za pomocą prezentacji multimedialnej ukazuje uczniom postać św. Pawła Apostoła i podaje ogólną charakterystykę postaci: Święty Paweł był wykształconym Żydem, urodził się ok. 8 roku, pochodził z Tarsu, nawrócony został gorliwym Wyznawcą Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, odbył trzy podróże misyjne. Był wielokrotnie więziony, bity, kamienowany. Autor wielu listów z Nowego Testamentu. Poniósł śmierć męczeńską w obronie wiary w Jezusa Chrystusa. Święty Paweł jest określany Apostołem Narodów z powodu podróży misyjnych, które odbył i ilości nawróconych pogan na chrześcijaństwo.
 2. Katecheta zapisuje temat na tablicy, a uczniowie w zeszytach: „Św. Paweł – Apostoł Narodów”.
 3. Nauczyciel zaprasza uczniów do pracy w czterech grupach po pięć osób. Następnie uczniowie zapoznają się ze szczegółowym tekstem źródłowym na temat życia św. Pawła (załącznik 1). Po przeczytaniu materiału uczniowie tworzą stronę św. Pawła Apostoła na Facebooku (załącznik 2) na brystolach. Podają przy tym najważniejsze wydarzenia z jego życia, umieszczają jego zdjęcie, różnego rodzaju posty, polubienia, znajomych według potrzeb itp. W tym celu uczniowie otrzymują karty pracy, na których widnieje imitacja strony facebookowej. Ponadto otrzymują cienkie mazaki, klej i nożyczki. Każda z grup tworzy stronę św. Pawła na Facebooku. Następuje prezentacja efektów prac grupowych. 
 4. Katecheta podkreśla, że Św. Paweł (przed nawróceniem Szaweł, imię zostało zmienione) wpierw był osobą prześladującą chrześcijan, następnie nawrócił się pod wpływem ukazania mu się Jezusa, który pytał, czemu Go prześladuje. Oślepł, a następnie został uzdrowiony w imię Jezusa. Bóg miał plan, aby uczynić Go swoim narzędziem. Początkowo uczniowie i Apostołowie odnosili się nieufnie w stosunku do św. Pawła. Później przekonali się, że nie boi się oddać swojego życia w imię Dobrej Nowiny, dlatego przyjęli go do swojego grona. Święty Paweł, tak jak wcześniej gorliwie przyczyniał się do wiezienia i eliminowania chrześcijan, tak później z narażeniem życia głosił światu pogańskiemu Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Odbył trzy ważne podróże misyjne: na Cypr, do Azji Mniejszej i do Grecji. Nawrócił wiele osób oraz uczynił wiele cudów w imię Boże. Za swoje przekonania i rozgłaszaną naukę spotykał się również z odrzuceniem, prześladowaniem i lekceważeniem. Był wielokrotnie bity, więziony i torturowany. Ostatecznie zmarł poprzez ścięcie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy