Istota i cechy miłości małżeńskiej

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Uczniowie poznają chrześcijańską wizję miłości łączącą małżonków
Cele 
szczegółowe 

Uczeń:

POLECAMY

 • poznaje kontekst historyczny cywilizacji grecko-rzymskiej, w której rozwijała się wizja miłości małżeńskiej,
 • poznaje greckie terminy opisujące miłość w różnych aspektach,
 • rozumie różnice wynikające z używania określonych pojęć słowa „miłość”,
 • poznaje fragment ewangelijny ukazujący różnorodność semantyczną słowa „miłość”,
 • potrafi wykazać różne pozio­­my miłości w odniesieniu do słów przysięgi małżeńskiej,
 • potrafi wykazać konsekwencje pominięcia któregoś z określeń wchodzących w skład słowa „miłość”
Metody pracy  
 • lekcja odwrócona,
 • pytania otwarte po lekturze,
 • miniwykład – pogadanka,
 • praca z tekstem źródłowym,
 • metoda zdań niedokończonych
Forma pracy
 • grupowa oraz indywidualna
Środki dydaktyczne

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy