Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

23 listopada 2020

NR 6 (Listopad 2020)

Adwent – ważny czas oczekiwania

0 380
Cel główny Pogłębione przeżywanie tajemnicy Adwentu
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • rozumie, że Adwent to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela,
 • wie, że tekst biblijny dotyczący Zwiastowania Maryi ściśle łączy się z Adwentem,
 • zna pojęcia typowe dla Adwen­­tu: wieniec adwentowy, świeca roratnia, lampion, msza św. roratnia, 
 • potrafi podjąć postanowienia na czas Adwentu
Liczba jednostek lekcyjnych 45 min (1 godz. lekcyjna)
Metody pracy
 • słuchowisko, 
 • pokaz ilustracji ukazującej Zwiastowanie Maryi, 
 • pogadanka, 
 • praca z zeszytem, 
 • wypełnianie karty pracy
Formy pracy grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne
 • dziennik lekcyjny,
 • ilustracja przedstawiająca Zwiastowanie Maryi,
 • tablica, magnesy, 
 • magnetofon, płyta audio: Maryja i anioł, w: Opowiadania biblijne, WAM 2009,
 • marker, zeszyt, klej,
 • karta pracy (w załączniku)
Uwagi dodatkowe Można przygotować prezentację multimedialną na temat Adwentu.


Wprowadzenie

 1. Nauczyciel i uczniowie wspólnie odmawiają pierwszą tajemnicę Różańca Zwiastowanie Maryi.
 2. Katecheta wita się z uczniami.
 3. Sprawdzenie listy obecności.
 4. Nauczyciel zapisuje temat w dzienniku lekcyjnym.
 5. Krótkie przypomnienie wiadomości z ostatniej katechezy. 

Główna część lekcji

 1. Nauczyciel prezentuje słuchowisko o Zwiastowaniu Maryi. Umieszcza na tablicy obraz Zwiastowania Maryi.

  Pogadanka z dziećmi: Co Archanioł Gabriel zwiastował Maryi? Jak zareagowała Maryja na myśl, że będzie Matką Zbawiciela? Dlaczego Bóg wybrał Maryję na Matkę swojego Syna?

  Katecheta zaznacza, że Maryja była najdoskonalszą i najświętszą z kobiet i dlatego stała się godną być Matką Jezusa. Ponadto Maryja nigdy nie szczyciła się tym przywilejem, ale zawsze chciała być Służebnicą Pańską. Dlatego też to właśnie Jej Archanioł przekazał radosną nowinę, że Bóg wybrał właśnie Ją na Matkę Zbawiciela. Jednak nic nie mogło się stać bez zgody Maryi, dopiero po Jej FIAT, rozpoczęło się dzieło Odkupienia świata, bo za Jej pośrednictwem Syn Boży przyszedł na świat.

   
 2. Pogłębienie treści: Pan Bóg przez wiele lat przez proroków obiecywał, że ześle na ziemię Zbawiciela – swojego Syna. Ludzie cieszyli się, że przyjdzie Zbawiciel i z wielką tęsknotą oczekiwali i przygotowywali się na to ważne spotkanie. Modlili się, wyciągając wysoko ręce w górę i prosili: Marana tha! Przyjdź. Nareszcie stało się to możliwe. Przez Maryję Jezus przyszedł na świat.
   
 3. Katecheta tłumaczy, że Pan Bóg nigdy nie cofa swojej obietnicy, dlatego też wypełnił swoją przysięgę co do przyjścia Zbawiciela na świat. My wiemy, że tym Zbawicielem jest Pan Jezus, a czas Adwentu w Kościele to czas radosnego czuwania i przygotowania się na przyjście Pana Jezusa. 
   
 4. Katecheta informuje uczniów, że Adwent jest okresem rozpoczynający nowy rok liturgiczny. Fiolet to kolor Adwentu, w ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy