Szczęście w ujęciu ośmiu ewangelicznych błogosławieństw

Zajęcia z pomysłem
Cel ogólne Ukazanie, na czym polega szczęście według ośmiu błogosławieństw
Cele 
szczegółowe 
Uczeń:
 • potrafi wymienić osiem błogosławieństw,
 • wyjaśnia, na czym polega szczęście w ujęciu ośmiu błogosławieństw
Metody pracy
 • zdania niedokończone, 
 • prezentacja, 
 • pogadanka, 
 • piosenka „Błogosławieni”
Forma pracy
 • indywidualna jednorodna
Środki dydaktyczne
 • tekst opowiadania (załącznik nr 1), wydrukowane błogosławieństwa (załącznik nr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy