Autor: Elżbieta Sakowska

Aktywny nauczyciel religii i matematyki w szkole podstawowej w Warszawie, pedagog, ukończyła studia doktoranckie z katechetyki na UKSW, zainteresowania: psychologia, pedagogika, socjologia i metodyka katechetyczna.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Szansa na świętość: Jak obchodzić Adwent?

Adwent oznacza przyjście Zbawiciela, posiada ono trzy wymiary. Przyjście historyczne w konkretnym czasie i przestrzeni. Mesjasz pojawia się na świecie jako człowiek z rodu Dawida. Przyjście mistyczne polega na obecności Jezusa w różnych sakramentach. Co prawda nie widzimy Zbawiciela, ale jest On realnie obecny w sakramentach i działa przez nie swoimi łaskami. Przyjście ostateczne, które ma się dokonać na koniec czasów. Wtedy ma objawić wszystkim swoją potęgę, moc i boskość.

Czytaj więcej

Drama w katechezie, a czemu nie?

Słowo drama oznacza usiłuję, działam. Drama zakłada udział uczestnika w scenie dramowej, inscenizowanej przy wykorzystaniu: słuchu, dotyku, wzroku, węchu bądź smaku. W dramie najpierw bazuje się na wiedzy ucznia, później na jego aktywizacji motoryczno-emocjonalnej, aby w konsekwencji dotrzeć do internalizacji wartości. Drama pobudza do twórczego myślenia i działania, rozbudza refleksje, pomaga w zrozumieniu człowieka, uczy aktywności i otwartości, rozwija emocje, wyobraźnię i fantazje, także elokwencję i plastykę ciała, wyrabia umiejętność współżycia i pracy w grupie, wchodzenia w rolę, rozwija więź w klasie – grupie, poczucie współpracy i współodpowiedzialności, pobudza ciekawość ucznia i wyzwala jego dyspozycję twórcze.

Czytaj więcej

Zapobieganie trudnościom dydaktycznym i wychowawczym podczas lekcji religii

Utrzymanie dyscypliny w klasie szkolnej jest istotnym czynnikiem warunkującym prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego. Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest ład występujący w klasach podczas lekcji religii.

Czytaj więcej