Dlaczego człowiek nie słucha Boga?

Zajęcia z pomysłem Otwarty dostęp
Cel główny   Zapoznanie dzieci z ­przypowieścią o siewcy
Cele 
szczegółowe  

Uczeń:

POLECAMY

 • definiuje, czym jest przypowieść,
 • interpretuje znaczenie przypowieści o siewcy,
 • wyjaśnia symbole występujące w przypowieści o siewcy,
 • podaje, w jaki sposób ludzie odpowiadają na Słowo Boga
Liczba jednostek lekcyjnych 45 min (1 godz. lekcyjna)
Metody pracy 
 • krótki filmik dotyczący przypowieści o siewcy,
 • pogadanka, 
 • zapis tematu i notatki do zeszytu,
 • bibliodrama, 
 • metaplan,
 • wklejenie ziarna do zeszytu
Formy pracy 
 • zbiorowa, 
 • grupowa,
 • indywidualna
Środki dydakyczne
 • film o siewcy ze strony: https://www.youtube.com/watch?v=lmL_H-Z2DGw, 
 • laptop, 
 • głośniki,
 • projektor, 
 • tablica interaktywna, 
 •  tablica, 
 • kartki z metaplanem i markery, 
 • ziarno,
 • taśma klejąca, zeszyt

Zastanawiasz się, dlaczego młodzież odchodzi od Boga? Przeczytaj artykuł: Młodzież, która odchodzi od Boga

Przebieg lekcji 

Wprowadzenie 

 1. Nauczyciel i uczniowie wspólnie czynią znak krzyża świętego i odmawiają modlitwę Akt wiary. 
 2. Katecheta wita się z uczniami.
 3. Sprawdzenie listy obecności.

Główna część lekcji

 1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z terminem – przypowieść. Uświadamia uczniom, że to gatunek literacki o wymiarze dydaktyczno-moralizatorskim. Podczas swojego nauczania Jezus często posługiwał się przypowieściami, aby ludzie głębiej rozumieli Jego naukę, prawdy wiary i moralności. 
 2. Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia krótkiego filmiku dotyczącego przypowieści o siewcy wraz z omówieniem sensu podanej przypowieści. 
 3. Wyjaśnienie uczniom symboliki przypowieści: siewcą jest Bóg. Ziarno, które sieje Bóg, to Słowo Boże. 
  Rodzaje gleby to ludzie o różnych charakterach i usposobieniach:
  • droga – ludzie, którzy słyszą słowo, ale zaraz porywa je szatan,
  • grunt skalisty – ludzie, którzy początkowo radują się dobrą nowiną, ale szybko zapominają o niej, gdy tylko przestaje być dla nich wygodna,
  • grunt z cierniami – ludzie, którzy słuchają słowa, ale są zajęci doczesnymi troskami, a nawet ważne sprawy ludzkie są istotniejsze w ich życiu niż Słowo Boże,ziemia...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy