Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

16 lipca 2020

NR 4 (Lipiec 2020)

Dekalog prowadzi człowieka do szczęścia

23
Cel główny Zapoznanie uczniów z istotą i sensem Dekalogu
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • wskazuje, że Dekalog to 10 Przykazań Bożych,
 • streszcza w kilku zdaniach historię Mojżesza, 
 • wskazuje, że Mojżesz w imieniu Izraela otrzymał od Boga Dekalog,
 • określa Dekalog jako wyraz troski i miłości Boga do człowieka
Liczba jednostek lekcyjnych 45 min (1 godz. lekcyjna)
Metody pracy
 • zabawa: ukryte przykazania, zestawienie numeracji z odpowiednim zapisem przykazań, 
 • film z płyty CD Historia Mojżesza, w: Multimedialna Biblia dla dzieci
 • pogadanka, 
 • zabawy i gry dydaktyczne, 
 • pytania i odpowiedzi – sondaż, 
 • zdanie niedokończone Dekalog prowadzi człowieka do…, wklejenie zapisanego tekstu do zeszytu
Formy pracy zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne
 • kartki z poszczególnymi Przykazaniami Bożymi, 
 • tablica, magnesy, 
 • projektor, 
 • tablica interaktywna, 
 • laptop, 
 • płyta CD – Multimedialna Biblia dla dzieci: Historia Mojżesza, Wydawnictwo Pasterz (filmiki, gry i zabawy dydaktyczne przy użyciu tablicy interaktywnej), 
 • głośniki, 
 • kartki z pytaniami sondażowymi, 
 • kartki ze zdaniem niedokończonym Dekalog prowadzi człowieka do…
 • zeszyt ucznia, długopisy, klej
Uwagi dodatkowe Można stworzyć lekcję terenową, np. przed szkołą z pominięciem filmu i gier dydaktycznych.

 

POLECAMY

Wprowadzenie 

 1. Nauczyciel i uczniowie wspólnie czynią znak krzyża świętego i odmawiają modlitwę Ojcze nasz.
   
 2. Katecheta wita się z uczniami.
   
 3. Sprawdzenie listy obecności.
   
 4. Nauczyciel zapisuje temat w dzienniku lekcyjnym.

Główna część lekcji

 1. Przed lekcją katecheta ukrywa w sali kartki z poszczególnymi Przykazaniami Bożymi. Następnie uczniowie szukają wszystkich przykazań w sali lekcyjnej. Później dzieci dopasowują znalezione przykazanie do konkretnej liczby od 1 do 10 zapisanej na tablicy. Zabawa pozwala na wspólną weryfikację wiedzy uczniów na temat znajomości i kolejności poszczególnych Przykazań Bożych.
   
 2. Za pomocą krótkiego filmiku ze wspomnianej płyty uczniowie przypominają sobie historię życia Mojżesza, jego przyjaźni z Panem Bogiem i otrzymanie przez niego Dekalogu. W trakcie odtwarzania filmiku pojawiają się puzzle lub puste pola, które należy uzupełnić. Można jednak pominąć ten element zabawy, żeby dzieci się nie rozpraszały. Następuje krótkie podsumowanie historii Mojżesza za pomocą pogadanki: Mojżesz z pochodzenia był Izraelitą, ocalony jako niemowlę od śmierci z rozkazu faraona, uratowany przez córkę faraona i przez nią adoptowany. Jako dorosły mężczyzna zabił Egipcjanina, który znęcał się nad jego rodakiem. Uciekł przed zemstą faraona na pustynię, tam otrzymał od Boga polecenie wyprowadzenia narodu izraelskiego z Egiptu, co udało się pomimo oporów i sprzeciwu ze strony faraona. Ostatecznie przeważyło przejście przez Morze Czerwone i śmiertelna klęska faraona....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy