Dekalog prowadzi człowieka do szczęścia

Zajęcia z pomysłem Otwarty dostęp
Cel główny Zapoznanie uczniów z istotą i sensem Dekalogu
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • wskazuje, że Dekalog to 10 Przykazań Bożych,
 • streszcza w kilku zdaniach historię Mojżesza, 
 • wskazuje, że Mojżesz w imieniu Izraela otrzymał od Boga Dekalog,
 • określa Dekalog jako wyraz troski i miłości Boga do człowieka
Liczba jednostek lekcyjnych 45 min (1 godz. lekcyjna)
Metody pracy
 • zabawa: ukryte przykazania, zestawienie numeracji z odpowiednim zapisem przykazań, 
 • film z płyty CD Historia Mojżesza, w: Multimedialna Biblia dla dzieci
 • pogadanka, 
 • zabawy i gry dydaktyczne, 
 • pytania i odpowiedzi – sondaż, 
 • zdanie niedokończone Dekalog prowadzi człowieka do…, wklejenie zapisanego tekstu do zeszytu
Formy pracy zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne
 • kartki z poszczególnymi Przykazaniami Bożymi, 
 • tablica, magnesy, 
 • projektor, 
 • tablica interaktywna, 
 • laptop, 
 • płyta CD – Multimedialna Biblia dla dzieci: Historia Mojżesza, Wydawnictwo Pasterz (filmiki, gry i zabawy dydaktyczne przy użyciu tablicy interaktywnej), 
 • głośniki, 
 • kartki z pytaniami sondażowymi, 
 • kartki ze zdaniem niedokończonym Dekalog prowadzi człowieka do…
 • zeszyt ucznia, długopisy, klej
Uwagi dodatkowe Można stworzyć lekcję terenową, np. przed szkołą z pominięciem filmu i gier dydaktycznych.

 

POLECAMY

Wprowadzenie 

 1. Nauczyciel i uczniowie wspólnie czynią znak krzyża świętego i odmawiają modlitwę Ojcze nasz.
   
 2. Katecheta wita się z uczniami.
   
 3. Sprawdzenie listy obecności.
   
 4. Nauczyciel zapisuje temat w dzienniku lekcyjnym.

Główna część lekcji

 1. Przed lekcją katecheta ukrywa w sali...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy