Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

15 maja 2020

NR 3 (Maj 2020)

Wyznajemy naszą wiarę

0 746
Cel główny Zapoznanie się z treścią Składu apostolskiego
Cele 
operacyjne
Uczeń:
 • rozumie znaczenie słowa Credo,
 • umie wymienić podstawowe prawdy wiary w Składzie apostolskim,
 • kształci w sobie postawę świadomego i czynnego wyznania wiary podczas mszy św.,
 • wie, że wyznając wiarę, odpowiada Panu Bogu tak na Jego słowo,
Liczba jednostek lekcyjnych jedna godzina lekcyjna
Formy organizacji zajęć
 • zbiorowa,
 • indywidualna, 
 • w parach
Metody 
dydaktyczne
 • słuchowisko Burza na jeziorze, 
 • analiza tekstu biblijnego, 
 • pokaz slajdów dotyczący fabuły Cudu uciszenia burzy na Jeziorze, 
 • śpiew piosenki wraz z pokazywaniem gestów Gdy na morzu wielka burza, 
 • pokaz tekstu piosenki na ekranie, 
 • pogadanka, 
 • skojarzenia, 
 • słoneczko, 
 • zapis notatki do zeszytu, 
 • schematyczne przedstawienie w postaci grafiki podstawowych prawd wiary, 
 • pokaz testu Składu apostolskiego na ekranie, 
 • pytania i odpowiedzi, 
 • uroczyste odczytanie z wiarą Składu apostolskiego, 
 • wklejenie karteczek ze Składem apostolskim do zeszytu
Środki dydaktyczne
 • płyta ze słuchowiskiem Burza na jeziorze, 
 • Nowy Testament nr 9, w: Opowiadania biblijne, Wydawnictwo WAM, 2009, 
 • piosenka Gdy na morzu wielka burza https://www.youtube.com/watch?v=r56qLkqv2pQ, 
 • slajdy z Burzy na jeziorze i z tekstem piosenki Gdy na morzu wielka burza, 
 • laptop, projektor, ekran/tablica interaktywna, głośniki, tablica, 
 • marker, kartki samoprzylepne, zeszyt, czyste kartki, mazaki, świeca, klej,
 • karteczki ze Składem apostolskim


Wprowadzenie

 • Nauczyciel wita uczniów.
 • Na wstępie modlitwa: Wierzę w Ciebie, Boże żywy…
 • Sprawdzenie listy obecności.
 • Nauczyciel zapisuje temat w dzienniku lekcyjnym i na tablicy, a uczniowie zapisują go w zeszycie.
 • Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji religii.

Rozwinięcie

1. Katecheta zaprasza uczniów do wsłuchania się w treść słuchowiska: Burza na jeziorze – Mk 4,35–41 (Można też odczytać podany fragment Ewangelii z Pisma Świętego).

POLECAMY

2. Pogadanka z uczniami połączona z prezentacją multimedialną na temat uciszenia burzy na jeziorze przez Jezusa. 
 

 • Co stało się na jeziorze?
 • Jak zareagowali uczniowie na burzę?
 • Czego bali się uczniowie?
 • Co robił Jezus podczas burzy?
 • Jakiego cudu dokonał Jezus?
 • Czego zabrakło Apostołom?


Krótkie podsumowanie: Kiedy w naszym życiu pojawiają się chwile trudne, to mimo wszystko nie możemy zwątpić, że jest z nami Jezus, w każdym momencie naszego życia. Chociaż my możemy myśleć, że Go nie ma lub o nas zapomniał. Jezus jest przy nas w każdym momencie życia, wie nawet kiedy stoimy i kiedy siedzimy. Wie o nas wszystko, bo Mu na nas zależy i nas kocha. My też w naszym życiu powinniśmy bardziej ufać Bogu, być pewnymi Jego obecności i goręcej się modlić w trudnych momentach życia.

3. Nauczyciel zaprasza uczniów do śpiewania piosenki wraz z pokazywaniem: Gdy na morzu wielka burza, po wcześniejszym omówieniu gestów. Tekst piosenki jest wyświetlony na ekranie lub tablicy interaktywnej.

4. Katecheta zapisuje pytanie na tablicy: Co to znaczy wierzyć? Metoda skojarzeń w połączeniu ze słoneczkiem. Uczniowie zapisują na karteczkach wyjaśnienie i przyklejają je wokół pytania zapisanego na tablicy. Nauczyciel odczytuje skojarzenia uczniów i krótko je puentuje: Wierzyć to znaczy zaufać, to przyjąć, że to, co Ktoś do nas mówi, jest prawdą, to zdać się na wolę Boga. Zapis puenty do zeszytu.

5. Katecheta wyjaśnia, że: Wyznanie wiary to inaczej Skład apostolski (Credo apostolskie), czyli streszczenie podstawowych prawd wiary. Credo to znaczy wierzę, to pierwsze słowa wyznania naszej wiary. Zapis do zeszytu. Nauczyciel wspomina też o Credo nicejsko-konstantynopolitańskim, które jest znacznie częściej używane w liturgii Kościoła. 

6. Praca w parach. Schematyczne przedstawienie w postaci grafiki podstawowych prawd wiary ze Składu apostolskiego wraz z krótkim omówieniem przez uczniów. (Cały tekst Składu apostolskiego jest wyświetlony na ekranie lub tablicy interaktywnej).
 

I Para 
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,

II Para 
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,

III Para 
który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny,

IV Para 
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,

V Para 
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,

VI Para 
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszech...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy