Wyznajemy naszą wiarę

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Zapoznanie się z treścią Składu apostolskiego
Cele 
operacyjne
Uczeń:
 • rozumie znaczenie słowa Credo,
 • umie wymienić podstawowe prawdy wiary w Składzie apostolskim,
 • kształci w sobie postawę świadomego i czynnego wyznania wiary podczas mszy św.,
 • wie, że wyznając wiarę, odpowiada Panu Bogu tak na Jego słowo,
Liczba jednostek lekcyjnych jedna godzina lekcyjna
Formy organizacji zajęć
 • zbiorowa,
 • indywidualna, 
 • w parach
Metody 
dydaktyczne
 • słuchowisko Burza na jeziorze, 
 • analiza tekstu biblijnego, 
 • pokaz slajdów dotyczący fabuły Cudu uciszenia burzy na Jeziorze, 
 • śpiew piosenki wraz z pokazywaniem gestów Gdy na morzu wielka burza, 
 • pokaz tekstu piosenki na ekranie, 
 • pogadanka, 
 • skojarzenia, 
 • słoneczko, 
 • zapis notatki do zeszytu, 
 • schematyczne...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy