Język w katechezie wczesnoszkolnej

Z praktyki katechety

Proces katechetyczny w wieku wczesnoszkolnym polega na wprowadzeniu dziecka w życie Kościoła. Katechizowany stopniowo i systematyczne poznaje prawdy wiary. Dzieje się to zarówno poprzez szkolne lekcje religii, które są częścią szeroko rozumianej katechezy, jak i poprzez katechezę parafialną, której terenem oddziaływania jest wspólnota parafialna. Parafia jest ważnym miejscem dla ochrzczonych, ponieważ to tam dokonuje się socjalizacja religijna. Kontakt dziecka z Bogiem należy stale inicjować, podtrzymywać i go pielęgnować na lekcji religii i w Kościele. Katechizowany powinien czuć radość z bycia przyjacielem Boga, czyli żyć z Nim w głębokiej relacji osobistej, a także z bycia we wspólnocie wierzących. 

Nasuwa się zatem pytanie: Czym jest język katechezy? Jest to specyficzny sposób mówienia o rzeczywistości, która dotyczy Boga i jego kontaktu z człowiekiem. 
 

POLECAMY

W skład języka katechezy wchodzą: 

  • j. biblijny – historia zbawienia zawarta w Biblii, 
  • j. liturgiczny – tajemnica zbawienia dokonująca się w liturgii, 
  • j. egzystencjalny – zbawcze działanie Boga dokonujące się w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina, 
  • j. doktrynalny – na którym oparta jest nauka Kościoła.


Rys psychologiczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Celem poniższego artykułu jest znalezienie odpowiedniego „języka” w przekazie katechetycznym skierowanym do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Z uwagi na fakt, że katecheza jest kierowana do konkretnego grona odbiorców, stąd wynika potrzeba bliższego ich poznania. Wiek wczesnoszkolny obejmuje dzieci od 6 do 9 lat (czyli uczniów klas I–III szkoły podstawowej). Należy pamiętać, że dzieci w młodszym wieku szkolnym cechują się chęcią poznawania świata poprzez zabawę. Dzieci coraz bardziej odznaczają się: zwiększoną koncentracją uwagi, spostrzegawczością i obserwacją zjawisk. Wobec dokonujących się zmian ich myślenie przestaje być konkretno-sytuacyjne, a staje się przyczynowo-skutkowe, a nawet logiczno-abstrakcyjne. Zaczynają odznacza...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy