Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

20 marca 2020

NR 2 (Marzec 2020)

ODKRYWAM MIŁOŚĆ BOGA DO MNIE
kl. VI–VIII szkoły podstawowej

0 648
Klasa VI–VIII
Cel ogólny Ukazanie miłości Boga, który oddaje swoje życie, żeby człowieka zbawić
Cele szczegółowe
 • uczeń określa czas trwania Wielkiego Postu od Środy Popielcowej do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego,
 • uczeń wie, że Wielki Post jest okresem, w którym wspominamy mękę i śmierć Jezusa na krzyżu,
 • uczeń rozumie, że ofiara Jezusa była potrzebna, aby zbawić człowieka,
 • uczeń umie opisać najważniejsze wydarzenia Misterium Zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie
Formy organizacji zajęć
 • zbiorowa,
 • grupowa,
 • indywidualna
Metody pogadanka, praca z tekstem biblijnym, konferencja prasowa, medytacja tekstu piosenki Nikt Cię nie kocha tak jak ja zespołu Guadalupe połączona z adoracją Jezusa na krzyżu
Środki dydaktyczne dziennik lekcyjny, karty pracy z tekstami z Ewangelii według św. Mateusza, tablica, marker lub kreda, zeszyt ucznia, odtwarzacz CD, płyta CD zespołu Guadalupe Obudź mnie!, piosenka Nikt Cię nie kocha tak jak ja, krzyż, świeca

Przebieg zajęć

Wstęp
Nauczyciel wita uczniów, wspólna modlitwa Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Sprawdzenie obecności.
Katecheta prosi uczniów o przypomnienie sobie pojęcia Wielkiego Postu, pyta o czas jego trwania oraz elementy charakterystyczne dla tego okresu liturgicznego. Uczniowie udzielają odpowiedzi. W wypowiedziach uczniów pojawiają się również wydarzenia z Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Nauczyciel podkreśla znaczenie Triduum Paschalnego, które oznacza najważniejsze wydarzenia chrześcijańskie w roku liturgicznym, upamiętniające: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
Konferencja prasowa
Praca w czterech grupach. Uczniowie otrzymują karty z tekstami z Pisma Świętego dotyczącymi wydarzeń z Triduum Paschalnego (załącznik 2). Ich zadaniem jest przeanalizować tekst biblijny, aby następnie stać się ekspertami podczas konferencji prasowej w sprawie wspomnianych wydarzeń. Istnieje również możliwość zadawania pytań przez zebranych w sali. Pomocne jest odpowiednie ustawienie ławek w sali. Nad porządkiem konferencji prasowej i prawidłowością odpowiedzi czuwa katecheta. Prezentacja i podsumowanie.
Puenta 
Jezus, sam będąc człowiekiem, mógł zbawić skażoną grzechem ludzkość, ponieważ jest Bogiem. Dlatego On i tylko On jest Naszym Zbawicielem. Jezus jako Bóg Doskonały i Święty, niemający żadnej styczności ze złem, wziął na siebie całą naszą winę i każdy nasz grzech. Dopełnieniem Jego miłości stały się: Ostatnia Wieczerza, Męka (Wielki Czwartek), Droga krzyżowa i Ukrzyżowanie, Śmierć na krzyżu (Wielki Piątek), złożenie do grobu (Wielka Sobota) i Zmartwychwstanie (Wielkanoc). 
Zapis tematu do zeszytu
„Odkrywam miłość Boga do mnie”. Notatka: „Tylko Jezus, po grzechu pierworodnym, w pełni Bóg i w pełni człowiek, mógł nas wybawić i dać nam szansę na niebo. Stało się to przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie”.
Praca domowa
Zastanowię się, jak mogę odpowiedzieć na bezwarunkową i bezinteresowną miłość Boga w moim życiu? Wprowadzę moje przemyślenia w życie.
Zakończenie
Krótka adoracja krzyża i świecy połączona w uwielbieniem. Wstęp do adoracji stanowi piosenka zespołu Guadalupe Nikt Cie nie kocha tak jak ja (załącznik 1) z albumu Obudź mnie! (Studio FANFARA, Lublin 2014).

POLECAMY

Załącznik 1

Nikt Cię nie kocha tak jak ja

Ile czekałem na tą chwilę 
Ile czekałem byś zechciał przyjąć Mnie 
Ile czekałem, byś się odezwał
Byś w me ramiona w końcu wtulił się
Ja wiem dobrze co przeżywasz
Wiem też dobrze czemu płaczesz
I znam dobrze Twe cierpienie
Bo nigdy nie opuściłem Ciebie 

Nikt Cię nie kocha tak jak ja 
Nikt Cię nie kocha tak jak ja 
Popatrz na krzyż oto dowód mej miłości
Nikt Cię nie kocha tak jak ja

Nikt Cię nie kocha tak jak ja
Nikt Cię nie kocha tak jak ja
Popatrz na krzyż, to dla Ciebie, bo Cię kocham!
Nikt Cię nie kocha tak jak ja 

Ja wiem co chcesz Mi powiedzieć
Chociaż czasem nic nie mówisz
Wiem też dobrze to co czujesz
Choć tym ze Mną się nie dzielisz
Przy Twym boku wciąż kroczyłem
W trudnych chwilach niosłem Ciebie
Wiedz, że robię to bo Jestem
Twym najlepszym przyjacielem!

Źródło: Guadalupe Nikt Cię nie kocha tak jak ja z albumu Obudź mnie! (Studio FANFARA, Lublin 2014).

Załącznik 2

TEKST DLA GRUPY PIERWSZEJ Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA

OSTATNIA WIECZERZA
26

Przygotowanie Paschy7

17 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» 18 On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”». 19 Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. 

Wyjawienie zdrajcy8

20 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . 21 A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». 22 Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» 23 On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. 24 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». 25 Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty». 

Ustanowienie Eucharystii9 

26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza10, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 29 Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego»11. 30 Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. 

Przepowiednia zaparcia się Piotra12 

31 Wówczas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada13. 32 Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei». 33 Odpowiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię». 34 Jezus mu rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». 35 Na to Piotr: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. 

JEZUS W OGRÓJCU

Modlitwa i trwoga konania14 

36 Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani15, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». 37 Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. 38 Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» 39 I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». 40 Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? 41 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». 42 Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» 43 Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. 44 Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. 45 Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 46 Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca».

TEKST DLA GRUPY DRUGIEJ Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA

Pojmanie Jezusa16 

47 Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. 48 Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!». 49 Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go. 50 A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. 51 A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho. 52 Wtedy Jezus rzekł do niego: «Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. 53 Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? 54 Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?» 55 W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. 56 Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków». Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli. 

JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI 

Wobec Wysokiej Rady17 

57 Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi18. 58 A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. 59 Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. 60 Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj 61 i zeznali: «On powiedział: „Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować”». 62 Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie?» 63 Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» 64 Jezus mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego19, i nadchodzącego na obłokach niebieskich». 65 Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. 66 Co wam się zdaje?» Oni odpowiedzieli: «Winien jest śmierci». 67 Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go 68 i szydzili: «Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?» 

Zaparcie się Piotra20 

69 Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem». 70 Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: «Nie wiem, co mówisz». 71 A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: «Ten był z Jezusem Nazarejczykiem». 72 I znowu zaprzeczył pod przysięgą: «Nie znam tego Człowieka». 73 Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: «Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza». 74 Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego Człowieka». I w tej chwili kogut zapiał. 75 Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: «Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.
 

TEKST DLA GRUPY TRZECIEJ Z EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA

Wydanie Jezusa Piłatowi1
27

1 A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić. 2 Związawszy Go zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Piłata2. 
[…]

Jezus przed Piłatem6 

11 Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem»7. 12 A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. 13 Wtedy zapytał Go Piłat: «Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie?» 14 On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. 

Jezus odrzucony przez swój naród8 

15 A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. 16 Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. 17 Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: «Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?» 18 Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. 19 A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: «Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu». 20 Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. 2...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy