ODKRYWAM MIŁOŚĆ BOGA DO MNIE

kl. VI–VIII szkoły podstawowej

Zajęcia z pomysłem
Klasa VI–VIII
Cel ogólny Ukazanie miłości Boga, który oddaje swoje życie, żeby człowieka zbawić
Cele szczegółowe
 • uczeń określa czas trwania Wielkiego Postu od Środy Popielcowej do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego,
 • uczeń wie, że Wielki Post jest okresem, w którym wspominamy mękę i śmierć Jezusa na krzyżu,
 • uczeń rozumie, że ofiara Jezusa była potrzebna, aby zbawić człowieka,
 • uczeń umie opisać najważniejsze wydarzenia Misterium Zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie
Formy organizacji zajęć
 • zbiorowa,
 • grupowa,
 • indywidualna
Metody pogadanka, praca z tekstem biblijnym, konferencja prasowa, medytacja tekstu piosenki Nikt Cię nie kocha tak jak ja zespołu Guadalupe połączona z adoracją Jezusa na krzyżu
Środki dydaktyczne dziennik lekcyjny, karty pracy z tekstami z Ewangelii według św. Mateusza, tablica, marker lub kreda, zeszyt ucznia, odtwarzacz CD, płyta CD zespołu Guadalupe Obudź mnie!, piosenka Nikt Cię nie kocha tak jak ja, krzyż, świeca

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Koniecznie przeczytaj artykuł: Młodzież, która odchodzi od Boga

POLECAMY

Przebieg zajęć

Wstęp
Nauczyciel wita uczniów, wspólna modlitwa Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Sprawdzenie obecności.
Katecheta prosi uczniów o przypomnienie sobie pojęcia Wielkiego Postu, pyta o czas jego trwania oraz elementy charakterystyczne dla tego okresu liturgicznego. Uczniowie udzielają odpowiedzi. W wypowiedziach uczniów pojawiają się również wydarzenia z Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Nauczyciel podkreśla znaczenie Triduum Paschalnego, które oznacza najważniejsze wydarzenia chrześcijańskie w roku liturgicznym, upamiętniające: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
Konferencja prasowa
Praca w czterech grupach. Uczniowie otrzymują karty z tekstami z Pisma Świętego dotyczącymi wydarzeń z Triduum Paschalnego (załącznik 2). Ich zadaniem jest przeanalizować tekst biblijny, aby następnie stać się ekspertami podczas konferencji prasowej w sprawie wspomnianych wydarzeń. Istnieje również możliwość zadawania pytań przez zebranych w sali. Pomocne jest odpowiednie ustawienie ławek w sali. Nad porządkiem konferencji prasowej i prawidłowością odpowiedzi czuwa katecheta. Prezentacja i podsumowanie.
Puenta 
Jezus, sam będąc człowiekiem, mógł zbawić skażoną grzechem ludzkość, ponieważ jest Bogiem. Dlatego On i tylko On jest Naszym Zbawicielem. Jezus jako Bóg Doskonały i Święty, nie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy