Drama w katechezie, a czemu nie?

Zajęcia z pomysłem

Słowo drama oznacza usiłuję, działam. Drama zakłada udział uczestnika w scenie dramowej, inscenizowanej przy wykorzystaniu: słuchu, dotyku, wzroku, węchu bądź smaku. W dramie najpierw bazuje się na wiedzy ucznia, później na jego aktywizacji motoryczno-emocjonalnej, aby w konsekwencji dotrzeć do internalizacji wartości. Drama pobudza do twórczego myślenia i działania, rozbudza refleksje, pomaga w zrozumieniu człowieka, uczy aktywności i otwartości, rozwija emocje, wyobraźnię i fantazje, także elokwencję i plastykę ciała, wyrabia umiejętność współżycia i pracy w grupie, wchodzenia w rolę, rozwija więź w klasie – grupie, poczucie współpracy i współodpowiedzialności, pobudza ciekawość ucznia i wyzwala jego dyspozycję twórcze.


W dramie należy pamiętać o kilku zasadach12:

POLECAMY

 • Drama powinna być wykorzystana w odpowiednim celu.
 • Każda drama jest inscenizacją i ma zawierać w sobie element tajemnicy.
 • Najistotniejsze miejsce w dramie zajmują osobiste przeżycia uczestników.
 • Należy pamiętać o wyjściu z roli na koniec dramy.
 • Nie można się śpieszyć.
 • Należy zmieniać techniki w dramie, aby była ciekawsza.
 • Drama wymaga zawsze omówienia. Dlatego jej uczestnicy powinni wyartykułować swoje przeżycia.3

Najważniejsze różnice pomiędzy dramą a teatrem

W dramie nie ma aktorów i widzów, nie ma popisów dla innych. Jest zgoda na brak reżyserii, scenariusza (w przeciwieństwie do teatru), liczy się tylko spontaniczna i naturalna inscenizacja. Wejście w rolę następuje na podstawie własnej ogólnej wiedzy, wyobrażenia co do temperamentu i cech granej postaci. Drama powinna koncentrować się wokół jakiegoś problemu, konfliktu i ukazywać twórczy sposób jego rozwiązania – wyraźne zakończenie. Nie jest to sztuka dla sztuki, jak w przypadku teatru. Na koniec dramy musi mieć miejsce tzw. wyjście z roli, aby nie być nią naznaczonym pozytywnie czy negatywnie. Następnie przechodzi się do autorefleksji i dzielenia się swoim świadectwem, przeżyciami i emocjami: Czego mnie drama nauczyła? Co odkryłem w odegranej scenie? Co się we mnie zmieniło? W przestawieniach teatralnych nie ma dzielenia się swoimi świadectwami czy też rozważań – Jak dana scena powinna być właściwie rozwiązana?

Elementy dramy

Drama jest formą pracy dydaktyczno-wychowawczą, świadomie jest nastawiona na proces nauczania. Trzeba...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy