Jak zachęcić uczniów do aktywnego udziału w lekcjach religii?

Z praktyki katechety

Myśląc o motywacji uczniów lub jej braku, mam na myśli aktywny udział w lekcji, rzetelne odrabianie zadań domowych oraz pożądane zachowanie w szkole, jak również rozwiązywanie wszelkich problemów. Tak więc katechizację w szkole należy traktować jako ważny element misji apostolskiej. Dziś dla wielu dzieci lekcje religii w szkole są jedyną szansą spotkania z Panem Bogiem, a odpowiednie metody mogą wpłynąć na aktywność, czyli skuteczniejsze przyswojenie treści i życie katechizowanych. Jest to bardzo ważne w katechezie szkolnej. 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Sprawdź artykuł: Młodzież, która odchodzi od Boga

POLECAMY

Święty Jan Paweł II w swoim przemówieniu do uczniów mówił m.in.: Wychowywać znaczy pomagać człowiekowi otwierać się na całkowitą rzeczywistość, czyli rozwijać wszystkie swoje potencjalne zdolności w odniesieniu do wielorakich aspektów rzeczywistości, doprowadzając go w ten sposób do aktywnej postawy wobec siebie samego i tego wszystkiego, co należy do jego doświadczenia: osób, rzeczy, wydarzeń. Wychowywać znaczy w szczególności otwierać młodego człowieka na radość osobistego spotkania z jedynym Nauczycielem wzywającym człowieka do prawdy i do przeznaczenia, które warunki społeczno-kulturalne mogą wprawdzie zaciemniać, ale na pewno nie mogą ich wykrzywić i zlikwidować1.

Myśli zawarte w powyższym cytacie nie straciły na aktualności, co więcej, zyskały jeszcze większe znaczenie i wyrazistość. Stanowią jednoznaczne przesłanie do wszystkich pedagogów, a szczególnie katechetów. Jednocześnie treść tego przesłania bardzo mocno koresponduje z tematem, który pragnę przybliżyć tym wszystkim, którzy katechizują i chcącym uczynić z lekcji religii zajęcia ciekawe, atrakcyjne, wyzwalające kreatywność i aktywność uczniów. 

Ogromne znaczenie ma sposób prowadzenia katechezy, tak by zainteresować uczniów przekazywanymi treściami, ważna jest też atmosfera na lekcji oraz stosowane metody pracy. 

Nauczanie religii dzieci i młodzieży w dzisiejszych czasach nie jest sprawą łatwą, dlatego w procesie dydaktycznym powinno przeznaczyć się jak najwięcej czasu na działanie uczniów.

W pracy z dziećmi najważniejszy jest dobry kontakt z nimi. Każdy katecheta musi być otwarty na swoich uczniów, musi się starać zrozumieć ich sytuacje. Oczywiście, trzeba też dawać świadectwo życia, należy być autentycznym, gdyż dzieci szybko wyczują najdrobniejszy fałsz, należy pokazać, że to, co robimy, czego uczymy, jest dla nas ważne. 

Zarówno osobowość każdego katechety, jak...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy