Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki katechety , Otwarty dostęp

8 czerwca 2022

NR 15 (Maj 2022)

Feedback - egzotycznie brzmiące słowo, a może ważny element relacji?

0 146

Być może słyszałeś powiedzenie „słowa mają moc”. To trochę banalne, ale to zdanie brzmi prawdziwie, szczególnie w przypadku pozytywnych opinii i komplementów. Prawie każdy lubi być chwalony; zewnętrzne uznanie naszych osiągnięć może pomóc – podnieść naszą samoocenę i potwierdzić naszą wartość. Pozytywna informacja zwrotna dla uczniów jest również istotnym sposobem na zachętę do uczenia się i wzmacnianie pewności siebie.

Nauczyciele, którzy w szkole wykorzystują pozytywne nastawienie i pochwały, mają uczniów bardziej produktywnych i lepszych w nauce. W rzeczywistości uczniowie, którzy otrzymują więcej pozytywnych opinii, wykazują większe skupienie w klasie niż uczniowie, którzy nie są chwaleni! Skuteczna informacja zwrotna to potężny sposób zachęcania uczniów i wzmacniania pozytywnego zachowania. W poniższym artykule skupimy się na informacji zwrotnej udzielanej uczniowi oraz na tej otrzymywanej od ucznia, a będącej sprawdzeniem efektywności swojej praktyki zawodowej. 

POLECAMY

Czym jest informacja zwrotna dla uczniów? 

Informacje zwrotne można zdefiniować jako informacje lub wskazówki udzielane uczniowi w odniesieniu do jego pracy. Informacja zwrotna może być przekazywana przez nauczycieli i kolegów z klasy lub może być dokonywana samodzielnie. Jej celem jest pomoc uczniom w zidentyfikowaniu obszarów w ich pracy, które wymagają poprawy. Uczniowie muszą być informowani o tym, jakie robią postępy w nauce i co muszą poprawić, aby osiągnąć swoje cele.

Rozróżniamy dwa rodzaje informacji zwrotnej: pozytywną i negatywną. Ta pierwsza skupia się na mocnych stronach ucznia i zwiększa jego motywację, podczas gdy jej przeciwna skupia się na słabościach ucznia i często motywację zmniejsza. Pozytywna informacja zwrotna jest zazwyczaj udzielana, gdy uczeń osiągnął określony cel, a negatywna wówczas, gdy uczeń określonego celu uczenia nie osiągnął.

Chociaż pozytywna informacja zwrotna koncentruje się na mocnych stronach ucznia, nie zawsze dostarcza wskazówek dotyczących tego, co uczeń może poprawić, a zatem nie zawsze jest skuteczna. Skuteczna informacja zwrotna to informacja przekazywana uczniowi, która przybliża go do jego celów i samorozwoju w danym obszarze. Informuje ucznia o tym, w jakim stopniu jego wyniki są zgodne ze standardami nauczyciela czy też szkoły, a także o tym, jak może poprawić swoją pracę, aby lepiej spełniać te standardy.

Dlaczego opinia jest ważna dla uczniów?

Jest ona ważna zarówno dla uczniów, jak i dla starszych, np. dla studentów, ponieważ ma wpływ na ich cele akademickie i osiągnięcia. Uzyskując ją, uczniowie są w stanie poprawić swoją pracę i postępy w osiąganiu swoich celów. Ponadto może zwiększyć motywację ucznia do nauki, a także poprawić jego umiejętności uczenia się w zakresie samoregulacji, czyli zdolności ucznia do przejęcia kontroli nad własnym procesem uczenia.

Informacja zwrotna jest ważna, ponieważ pozwala na obiektywne ocenianie, co oznacza, że nauczyciele oceniają pracę uczniów na podstawie mierzalnych kryteriów. Nauczyciele odnosząc się do nich, nie oceniają pracy uczniów na zasadzie porównania pracy jednego do pracy drugiego.

Coś więcej niż „dobra robota”!

Jednak skuteczne wykorzystywanie pozytywnych opinii w klasie wykracza poza zwykłe rozdawanie naklejek lub informowanie uczniów, że wykonali „dobrą robotę”. Niektórzy badacze edukacji posuwają się nawet do stwierdzenia, że właściwy rodzaj pochwał może zainspirować uczniów do nauki, podczas gdy ich niewłaściwy rodzaj zwyczajnie szkodzi uczniom i zachęca do złego zachowania w nauce. A więc – jak dokładnie powinieneś się zająć chwaleniem swoich uczniów? Bądź konkretny i spróbuj swoich sił w opisowych pozytywnych opiniach dla uczniów. Ogólne pochwały w klasie to dobry sposób na utrzymanie pozytywnego środowiska nauczania, ale aby naprawdę skorzystać z pozytywnych efektów pochwał, postaraj się być konkretny! Chwalenie ucznia lub grupy uczniów za określone zachowanie i osiągnięcia jest bardziej znaczące i zachęcające niż ogólne „dobra robota”.

Zgodnie z konkretną informacją zwrotną, pochwała opisowa polega na chwaleniu uczniów poprzez opis ich pracy. Jeśli podoba Ci się cytat, który uczeń wybrał w swoim eseju lub sposób, w jaki uczeń rozwiązał zadanie matematyczne, powiedz mu! Opisanie konkretnego działania, które chwalisz, daje uczniom cenną i skuteczną informację zwrotną na temat ich wyników, która może pomóc wzmocnić skuteczne zachowanie, które chwalisz. Oferuj uczniom pozytywne opinie na temat procesu, a nie wyniku. Chociaż wielu z nas może być skłonnych do chwalenia produktu końcowego, uznanie ciężkiej pracy i wysiłku włożonego w jego osiągnięcie może być bardziej wartościowe dla wielu uczniów. Młodsi uczniowie doceniają pozytywne opinie za ich zdolność do ukończenia projektu, podczas gdy starsi uczniowie wolą pochwałę skoncentrowaną na ich ciężkiej pracy. Ten rodzaj informacji zwrotnej może obejmować odnotowywanie postępów ucznia w klasie lub pochwalenie ucznia za badania wykonane w ramach projektu.


 

Skupiając pochwałę na etyce pracy, możesz uniknąć chwalenia uczniów za wrodzone lub oparte na osobowości cechy. Kiedy uczniowie są chwaleni za ich wewnętrzne cechy, takie jak inteligencja, zaczynają wierzyć, że sukces zależy od tych cech, a nie od ciężkiej pracy. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Columbia University wykazało, że studenci, którzy otrzymują pozytywne informacje zwrotne na temat swojej ciężkiej pracy, są bardziej zmotywowani, podczas gdy ci, którzy są chwaleni za inteligencję, są mniej wytrwali w stawianiu czoła trudnym zadaniom i mniej skłonni do wiary w swoje umiejętności. Jako nauczyciel prawdopodobnie masz pewną wiedzę na temat osobowości i poziomu komfortu swoich uczniów. Niektórzy uczniowie mogą uwielbiać publiczne, szczere pozytywne opinie udzielane przed całą klasą, podczas gdy inni mogą preferować prywatną, indywidualną rozmowę, która zapewnia pozytywne opinie. Jeśli nie masz pewności, co preferują Twoi uczniowie, zawsze możesz zapytać. Ogólnie rzecz biorąc, badania pokazują, że młodsi uc...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy