Feedback - egzotycznie brzmiące słowo, a może ważny element relacji?

Z praktyki katechety Otwarty dostęp

Być może słyszałeś powiedzenie „słowa mają moc”. To trochę banalne, ale to zdanie brzmi prawdziwie, szczególnie w przypadku pozytywnych opinii i komplementów. Prawie każdy lubi być chwalony; zewnętrzne uznanie naszych osiągnięć może pomóc – podnieść naszą samoocenę i potwierdzić naszą wartość. Pozytywna informacja zwrotna dla uczniów jest również istotnym sposobem na zachętę do uczenia się i wzmacnianie pewności siebie.

Nauczyciele, którzy w szkole wykorzystują pozytywne nastawienie i pochwały, mają uczniów bardziej produktywnych i lepszych w nauce. W rzeczywistości uczniowie, którzy otrzymują więcej pozytywnych opinii, wykazują większe skupienie w klasie niż uczniowie, którzy nie są chwaleni! Skuteczna informacja zwrotna to potężny sposób zachęcania uczniów i wzmacniania pozytywnego zachowania. W poniższym artykule skupimy się na informacji zwrotnej udzielanej uczniowi oraz na tej otrzymywanej od ucznia, a będącej sprawdzeniem efektywności swojej praktyki zawodowej. 

POLECAMY

Czym jest informacja zwrotna dla uczniów? 

Informacje zwrotne można zdefiniować jako informacje lub wskazówki udzielane uczniowi w odniesieniu do jego pracy. Informacja zwrotna może być przekazywana przez nauczycieli i kolegów z klasy lub może być dokonywana samodzielnie. Jej celem jest pomoc uczniom w zidentyfikowaniu obszarów w ich pracy, które wymagają poprawy. Uczniowie muszą być informowani o tym, jakie robią postępy w nauce i co muszą poprawić, aby osiągnąć swoje cele.

Rozróżniamy dwa rodzaje informacji zwrotnej: pozytywną i negatyw...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy