Wirtualne okna na świat

– lekcje o Wielkich Religiach Świata

Nowoczesne technologie

Dzisiejszy świat, określany często mianem globalnej wioski, jest zróżnicowany pod względem kulturowym, etnicznym, narodowościowym, religijnym oraz, co pokazują ostatnie miesiące, technologicznym. Żyjąc w czasach cyfrowej wędrówki ludów, mieszkaniec Jakarty, posługujący się kilkoma kliknięciami komputerowej myszki, przy pomocy internetu może znaleźć się w Londynie, oglądając historyczne wystawy w British Museum.

Na lekcjach religii również możemy korzystać z dostępnych rozwiązań technologicznych, przedstawiając naszym uczniom oraz uczennicom w sposób ciekawy i nie­­­­­­­­tuzinkowy temat związany z Wielkimi Religiami Świata, tj. hinduizmem, buddyzmem, judaizmem, chrześcijaństwem oraz islamem. Warto rozmawiać o zróżnicowaniu religijnym, kształtując tym samym postawę otwartości oraz dialogu. Ponadto wiedza na ten temat wśród uczniów jest niewielka, a warto ją posiadać, aby móc ją potem wykorzystywać w dyskusjach. 

POLECAMY

Temat ten, choć jest wymieniony w podstawie programowej nauczania religii, często jest realizowany w postaci wykładu, a czasem prezentacji na jednej, maksymalnie dwóch jednostkach lekcyjnych. 

W artykule chciałabym zaproponować kilka narzędzi, które pomogą pokazać ten temat w nieco bardziej interesujący sposób. Wykorzystanie multimediów w pracy katechetycznej, zwłaszcza w nauczaniu zdalnym, wpisało się na stałe w podejmowane działania dydaktyczne. Nie chodzi oczywiście o to, aby każda lekcja była „zatikowana” oraz naszpikowana wszelkimi nowościami technologicznymi. Wybranie odpowiedniego narzędzia jest pomocne w procesie dydaktycznym, ale nie jest celem samym w sobie. Zastosowane aplikacje i platformy nie powinny zasłaniać celów lekcji religii, czyli przekazywania Dobrej Nowiny. W orędziu na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Jan Paweł II podkreślił, że [...] powinnością członków Ludu Bożego jest twórcze wykorzystywanie nowych odkryć i technolog...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy