Techniki plastyczne na katechezie

Metody pracy

Sztuka jest bardzo ważna w życiu i rozwoju każdego dziecka. Uczniowie często sięgają do nieograniczonej fantazji, a wyobraźnia pokazuje ich uczucia i emocje. Stosowanie różnych technik plastycznych na katechezie z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania katechezą, co pobudza naszych uczniów do twórczej ekspresji oraz kreatywnego działania. 

Jeden obraz potrafi zastąpić tysiące słów, jedno słowo stworzyć tysiące obrazów. 
Andrzej Niewinny Dobrowolski 

POLECAMY

W procesie nauczania katechezy można powiązać ćwiczenia plastyczne z treściami z zakresu religii. Każda technika powinna być dobrana do tematu i dostosowana do manualnych możliwości uczniów. Techniki plastyczne należą do grupy metod aktywizujących i pomagają uczniom doświadczyć wielu emocji oraz przełożyć treści na język sztuki i zrozumieć przekazane prawdy tak, by poprzez swoje dzieła modlili się i chwalili Boga.

W adhortacji apostolskiej Catechesi Tradendae Jan Paweł II podkreśla, że każda katecheza osiągnie swój wymiar wychowania w wierze wtedy, gdy zastosuje się różne metody proporcjonalnie do wieku i rodzaju umysłowego katechizowanych. 

Słowa Jana Pawła II powinny być dla każdego katechety wielką inspiracją do stosowania i wprowadzenia technik plastycznych, gdyż ,,Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość” (Jan Paweł II).

Techniki plastyczne, jak każdy rodzaj sztuki, skłaniają uczniów do refleksji, poruszają by stawiali innym i sobie pytania oraz zajęli odpowiednie stanowisko w dyskusji. 

GŁÓWNE CELE ZASTOSOWANIA TECHNIK PLASTYCZNYCH NA KATECHEZIE: 

  • utrwalenie wiadomości,
  • angażowanie i rozwijanie zmysłów,
  • kształtowanie umiejętności uważne...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy