Odwaga w pełnieniu woli Bożej na przykładzie historii bohaterów biblijnych – cz. I

Z praktyki katechety

Przychodzi taki moment, kiedy człowiek musi sobie odpowiedzieć na ważne, życiowe pytania. Są to istotne dylematy młodego człowieka, które dotyczą tego, co ma robić w życiu, jak chciałby żyć. Te pytania stają się „męczące”, jeśli przez dłuższy czas nie jesteśmy w stanie znaleźć na nie odpowiedzi. Często młodzież kieruje się tym, co po prostu lubi robić lub wybierając kierunek studiów czy pracę w konkretnym zawodzie, myśli o tym, żeby dużo zarabiać.

Uważam, że katecheta w tym momencie życia młodego człowieka odgrywa ważną rolę. Wskazuje młodzieży różne drogi, możliwości wyboru. Stara się pokazać piękno każdego powołania, które ostatecznie jest powołaniem do miłości i świętości. Myślę, że to jest dobry czas, żeby unaocznić młodym ludziom, że w Kościele mamy różne powołania – do życia w mał­­żeństwie, rodzinie; do życia konsekrowanego czy kapłaństwa. Ostatecznie w każdym z tych stanów jesteśmy powołani do miłości.

Ilu z młodych ludzi w XXI wieku zadaje sobie pytanie, co Bóg chce, żebym robił/a w życiu? Jaka jest wola Boża dla mojego życia? Uważam, że jako katecheci możemy wzbudzić w młodzieży refleksje na temat ich życia. Chciałabym zaproponować, żeby przy podejmowaniu tematów dotyczących życiowego powołania zainspirować się bohaterami biblijnymi, którzy szukali woli Bożej w swoim życiu i mieli odwagę przyjąć zaproszenie do współpracy, które pochodziło od Pana.

POLECAMY

Boże, przecież nie umiem mówić…

Pierwszą postacią, która może być dla nas inspirująca, jeśli chodzi o rozeznawanie woli Bożej, może być Mojżesz, który został wybrany przez Jahwe na przywódcę Izraelitów w czasie ich wyjścia z niewoli egipskiej, otrzymał Dekalog od Boga na gó­­rze Synaj. Jak to się wydarzyło? Czy mężczyzna od początku był chętny do tego, by stać się wielkim przywó...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy