Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

Z praktyki katechety

Wraz z intensyfikacją rytmu pracy i życia we współczesnym społeczeństwie rosną wymagania wobec pracowników, którzy muszą nadążać za nowinkami technologicznymi, wytrzymać walkę konkurencyjną, dostosować się do tempa pracy i zmian. Nic więc dziwnego, że osoby pracujące zaczynają odczuwać napięcie i zmęczenie, wyczerpują się ich zasoby fizyczne i emocjonalne, a w dłuższej perspektywie pojawia się zagrożenie wypaleniem zawodowym. Wskazana sytuacja dotyczy również sektora edukacji, a my nauczyciele jesteśmy w grupie z dużym ryzykiem.

Objawy wypalenia zawodowego występują zarówno na poziomie poznawczym, emocjonalnym, fizycznym, behawioralnym, jak i motywacyjnym. Coraz więcej osób boryka się ze stresem w miejscu pracy, a w konsekwencji z zespołem wypalenia zawodowego. Chociaż zjawisko to jest badane od dziesięcioleci, wciąż istnieją wątpliwości co do jego przyczyn. Jak wynika z badania Nationale-Nederlanden, w 2021 roku prawie co trzeci Polak lub Polka byli gotowi zrezygnować z dotychczasowego miejsca pracy z powodu wyczerpania, a jedna piąta właśnie ze względu na wypalenie zawodowe[1]. Większość literatury koncentruje się na czynnikach organizacyjnych lub związanych z pracą, ale wydaje się konieczne uwzględnienie w tej dyskusji także innych czynników. Szczególnie, jeśli myślimy o zawodach związanych z pewną misją społeczną, a nawet misją sensu stricto jako bycie posłanym lub też powołanym (łac. mitto, mittere „posyłać”). Zgodnie z definicją wyczerpianie zawodowe to „stan zmęczenia czy frustracji wynikający z poświęcenia się jakiejś sprawie, sposobowi życia lub związkowi, co nie przyniosło oczekiwanej nagrody”[2]. Katechetom poświecenie się jakiejś sprawie, czyli swojemu powołaniu, nie jest obce, co sprawia, że wystawieni są niejednokrotnie na trudne wyzwania. Istnieje jednak jasna strona tego zawodu i sens, który jest znacznie głębszy. Choć wymaga on cierpliwości i oddania, to jednak owoce potrafią być obfite i dostarczają wiele radości oraz satysfakcji. Niezależnie od stażu pracy, każdy potrzebuje odpowiedniej motywacji do wykonywania swoich zawodowych obowiązków. Do rozmowy zaprosiłem czterech katechetów dwóch płci. Dwóch spośród nich ma dłuższy staż pracy jak...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy