Jak odpowiadać na trudne pytania? 10 zasad skutecznego dialogu na lekcji religii

Temat numeru

Jakimi zasadami powinien kierować się katecheta, jeśli chce prowadzić skuteczny dialog z wychowankami w ramach lekcji religii? Kompetentne prowadzenie otwartego dialogu z katechizowanymi jest jednym z podstawowych warunków, by coraz lepiej rozumieli oni słowa i czyny Jezusa, a także mieli szansę znaleźć prawdziwe odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości co do prawd wiary, które są im głoszone w Kościele katolickim.

Chcesz lepiej poznać ten temat? Sprawdź nasz artykuł: Młodzież, która odchodzi od Boga

POLECAMY

Bóg zaskakuje i stawia wymagania

Chrześcijaństwo jest jedyną religią, która została objawiona bezpośrednio przez samego Boga, a nie przez ludzkich pośredników, jak to było w Starym Testamencie. To właśnie po to Syn Boży przyjął ludzką naturę, żebyśmy dosłownie zobaczyli, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga, i żebyśmy bezpośrednio od Boga dowiedzieli się o tym, jaki jest sens naszego życia oraz jakimi zasadami moralnymi powinniśmy się kierować, jeśli chcemy stawać się kimś podobnym do Boga. W Jezusie Chrystusie Bóg potwierdza swoją nieodwołalną miłość do każdego z nas. Oddając za nas życie na krzyżu, potwierdza, że kocha nas także wtedy, gdy my nie kochamy. Nikt z ludzi nie wymyśliłby Boga, który przychodzi do nas w ludzkiej naturze, chociaż z góry wie, że ukarzemy Go śmiercią jak złoczyńcę i że przybijemy do krzyża. Nikt z ludzi nie wymyśliłby Boga, który osobiście zapewnia nas o tym, że z Jego pomocą jesteśmy w stanie kochać podobnie ofiarnie i mądrze i nieodwołalnie, jak On pierwszy nas pokochał.
Właśnie dlatego, że chrześcijaństwo jest religią objawioną, a nie wymyśloną przez człowieka, zaskakuje nas ono i prowokuje do tego, by pełnię Objawienia, jaką przyniósł nam Chrystus, dostosować do naszej ludzkiej mentalności i do naszych ludzkich oczekiwań1. Każdy z nas w jakimś stopniu ulega pokusie, by stworzyć sobie „boga” na własny obraz i własne podobieństwo. Wszystkie inne religie są przez swoich wyznawców ukazywane jako piękniejsze, niż są w rzeczywistości. Tymczasem wielu uczniów Jezusa religię miłości, mądrości i radości – jaką jest chrześcijaństwo – przemienia w swoim subiektywnym myśleniu w religię cierpiętnictwa, naiwności i umartwienia. 
Im bardziej zgłębiamy słowa i czyny Chrystusa, tym bardziej nas one zaskakują. Jezus jest realistą. Doskonale wie, jak bardzo niedojrzałe po grzechu pierworodnym są nasze sposoby myślenia, nasze przeżycia i aspiracje, nasze relacje z Bogiem, z samym sobą, z bliźnimi. To właśnie dlatego Chrystus uczy skomplikowanych nieraz zasad postępowania, jakie są konieczne, jeśli chcemy się nawracać, rosnąć duchowo, coraz lepiej rozumieć Boga i człowieka oraz uczyć się dojrzałej miłości, która jest nie tylko ofiarna, ale także mądra....

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy