Gra dydaktyczna w katechezie na wybranych przykładach

Metody pracy

Współczesna rzeczywistość szkolna wymaga od nauczyciela, także katechety, dużej kreatywności. Aby wyjść naprzeciw tym wymaganiom, stosuje się różne metody aktywizujące. 

Jedną z wartych uwagi jest metoda problemowa, która skupia się na tym, by kierować pracą uczniów zdobywających nowe wiadomości i umiejętności podczas rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych. Gra dydaktyczna doskonale wpasowuje się w tę metodę. Gry dydaktyczne mogą kształcić umiejętność szukania informacji i ich przetwarzania. Uczą stawiać pytania i rozwiązywać problemy. Pomagają powtórzyć i utrwalić poznane wiadomości i umiejętności. Gry dydaktyczne są idealnym sposobem na doskonalenie umiejętności dyskusji i współpracy w grupie. Potrafią zintegrować wiele dziedzin wiedzy i umiejętności. To właśnie poprzez grę stwarza się sytuacje wymagające od ucznia (gracza) samodzielności i twórczego uczenia się, przebudowywania starych schematów i budowania nowych. Ksiądz Marek Korgul pisze, że: W grze dydaktycznej chodzi o to, aby proces poznawania przez uczniów rzeczywistości materialnej, społecznej i kulturalnej zbliżał się w możliwie najwyższym stopniu do poznania bezpośredniego, bazując na doświadczeniu ucznia i dając możliwość oddziaływania na rzeczywistość1.

POLECAMY

Towarzyszący grze element emocjonalny, zaangażowanie w rozwój sytuacji, pragnienie zwycięstwa i sukcesu powodują, że uczniowie chętnie uczestniczą w grach dydaktycznych. Główną formą aktywności oraz wypoczynku dzieci i młodzieży jest przecież zabawa. Dlatego jej elementy, które kojarzą się z przyjemnością, są zawsze mile widziane w procesie edukacji.

Klasyfikacja naukowa wprowadza różne sposoby podziału gier. Wspomniany już ks. Marek Korgul dzieli gry na problemowe, problemowe dyskusyjne, dyskusyjne, symulacyjne, sprawdzające oraz komputerowe2. W ostatnim czasie w związku z nauczaniem zdalnym w katechezie pojawia się coraz więcej propozycji gier komputerowych w wersji internetowej, np. na platformie Genially. Przybierają one najczęściej formę escape roomu – pokoju zagadek. Oczywiście treścią nawiązują do zagadnień związanych z katechezą. Są dobrym sposobem na w...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy