Empatia w praktyce!

Z praktyki katechety

Szkoła pełni funkcję dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą. Ważnym aspektem pracy pedagogicznej jest wychowywanie naszych uczniów do empatii, czyli do tego, żeby umieli współodczuwać z innymi, wczuć się w sytuację innych, osób potrzebujących, samotnych, starszych.

Od lat związana jestem ze Szkolnym Kołem Caritas, które zajmuje się szeroko rozumianym wolontariatem. Współpracujemy z różnymi organizacjami pozarządowymi. Wspieramy osoby starsze, chore, osoby w kryzysie bezdomności oraz inne osoby potrzebujące na terenie naszej szkoły oraz poza nią. W działalność koła angażują się uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Wolontariat to bardzo ważny aspekt pracy wychowawczej. Widzę to jeszcze bardziej w czasie pandemii, gdy mogę obserwować, jak cała społeczność mojej szkoły staje się jeszcze bardziej wrażliwa na potrzeby innych. Odkąd odpowiadam za szkolny wolontariat – poza tym, że współpracuję z Caritas Archidiecezji Gdańskiej – staram się nawiązywać współpracę z osobami, instytucjami, które działają w pobliżu naszej szkoły, a z którymi możemy zrobić wiele pięknych rzeczy.

Moja szkoła współpracuje z Franciszkańskim Sekretariatem Misyjnym, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, gdzie przebywają osoby niepełnosprawne, Siostrami Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, które zajmują się osobami ubogimi, Zupą Chylońską oraz Zupą Niepokalanej, która od zeszłego roku funkcjonuje bardzo blisko naszej szkoły, a która wspiera osoby w kryzysie bezdomności.

Niektórzy mówią, że „jak ktoś chce, to znajdzie sposób, a jak nie chce, to znajdzie powód”. Nie wszystko zależy od nas, ale staramy się odnaleźć w rzeczywistości, w której się znajdujemy.

POLECAMY

Razem możemy robić więcej pięknych rzeczy!

Obecnie działamy bardziej jako cała społeczność szkoły. Każda osoba, która włącza się w działania, „staje się” niejako członkiem naszego koła. Działamy całymi klasami w ścisłej współpracy z wychowawcami klas. Dzięki porozumieniu z Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz z organizacjami lokalnymi, które pomagają innym, mam możliwość zaproponować wycho...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy