Być posłanym, czyli misjonarz w obecnym świecie

Z praktyki katechety

Na dalekim Czarnym Lądzie czy za rogiem naszej ulicy? W pracy, w szkole, w rodzinie i na spotkaniu przyjaciół – wszędzie można służyć i głosić Boga. I każdy z nas jest do tego powołany. Czym jest to chrześcijańskie powołanie?

Mam wrażenie, że do tej pory pokutuje w na­szym myśleniu jakaś taka dziwna myśl, że osobami posłanymi przez Pana do bycia misjonarzem, czyli osobami, które swoim życiem przepowiadają Chrystusa, są tylko kapłani i siostry zakonne. Tymczasem każdy ochrzczony jest wezwany do tego, żeby być świadkiem Chrystusa. Każdy z nas przez chrzest święty ma udział w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa.

Na mocy otrzymanego Chrztu, każdy człowiek Ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem (por. Mt 28,19). Każdy ochrzczony niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji i byłoby rzeczą niestosowną myśleć o schemacie ewangelizacji realizowanym tylko przez kwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta ludu wiernego byłaby tylko odbiorcą ich działań. [...] Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Jezusie Chrystusie1.

Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej „Evangelii Gaudium” o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie daje nam kilka wskazówek, które mogą pomóc także nam, jako nauczycielom religii, być autentycznymi świadkami Jezusa Chrystusa.
 

POLECAMY


Najpierw Ty i Jezus

Jeśli kogoś lubimy, jeśli kogoś ko­chamy, to normalne jest, że chcemy z tą osobą spędzać czas. Pragniemy po prostu być z tą osobą. Podobnie jest z naszą relacją z Panem Jezusem. Jeśli Go kochamy, chcemy z Nim przebywać. Chcemy poznawać Jego Serce, to jaki On jest. Uczyć się od Niego miłości i spojrzenia na świat. Trzeba mieć świadomość, że przychodzimy do Osoby, która szalej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy