Boże Ciało, czyli moje świadectwo wiary

Zajęcia z pomysłem Otwarty dostęp
Cel główny Uczeń potrafi wskazać, jakie korzyści płyną z dawania świadectwa wiary.
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
  • zna historię ustanowienia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
  • rozwija umiejętność analizy postaci i charakteryzowania jej.
Metody pracy
  • formularz: gwiazda,
  • rozmowa kierowana, burza mózgów,
  • praca w parach oraz grupach,
  • tworzenie reklamy
Metody pracy puste białe kartki A4, tablica szkolna / tablica Jamboard, zdjęcie chleba oraz świadectwa szkolnego, kartki A4 ze schematem...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy