Autor: Agnieszka Arkusińska

Trenerka z ponaddwudziestoletnim stażem. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów, jest także mentorką na kursach internetowych. Ponad 20 lat pracowała w szkole (nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie), była dyrektorką gimnazjum, doradczynią metodyczną w zakresie historii i WOS-u. Współpracuje z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w projekcie „Szkoła dla innowatora” w programie wsparcia dla nauczycieli.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Sztuka zadawania pytań… przez ucznia

Pytania w procesie edukacyjnym odgrywają szczególną rolę, a zadawanie pytań jest kluczową umiejętnością każdego nauczyciela. Nauczyciele zadają za dużo pytań, a uczniowie wcale lub za mało. Pytania nauczycieli skupiają się głównie na faktach. W jaki sposób nauczyć dzieci i młodzież zadawania pytań?

Czytaj więcej