Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

16 lutego 2022

NR 13 (Styczeń 2022)

Zagrożenia duchowe, czyli co nas oddala od życia w Bogu

0 446
Cel główny Uczniowie rozumieją, że największym zagrożeniem duchowym dla człowieka jest życie bez Boga
Cele 
szczegółowe 
Uczeń:
 • rozumie, że istotą życia chrześcijańskiego jest relacja z Bogiem, a w szczególności życie sakramentalne,
 • odkrywa, że chrześcijanin, żyjąc w łasce uświęcającej, jest najlepiej chroniony przed wpływem szatana,
 • potrafi rozeznać, co w jego życiu może stać się „bożkiem” oddalającym go od Boga,
 • poznaje katechizmowe wykroczenia przeciwko I przykazaniu Dekalogu: zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo i magia, bezbożność
Metody i formy pracy
 • pogadanka,
 • rozmowa kierowana,
 • burza mózgów,
 • praca w grupach
Środki 
dydaktyczne
 • prezentacja multimedialna (do tego wymagany komputer, projektor  itd.),
 • kartki z fragmentami Katechizmu – Załącznik, 
 • tablica


Komentarz dla katechety

POLECAMY

Tematyka zagrożeń duchowych stała się w ostatnich latach bardzo popularna. Bardzo wielu duchownych i świeckich, powołując się na doświadczenia egzorcystów, zaczęło się doszukiwać szatana wręcz wszędzie – w literaturze, filmie, grach, zabawkach itd., przez co bardzo wiele wysiłku zmarnowano na poszukiwania szatana i jego pułapek, a zapomniano o głoszeniu Boga i Jego Ewangelii. Nie chcę tutaj negować istnienia szatana i jego działania w świecie, jednak strasząc, nie przyciągniemy do Chrystusa młodych ludzi, którzy i tak często mają na bakier z Kościołem. Dla młodych, z którymi pracuję w szkole już od prawie dziesięciu lat, najistotniejszy jest aspekt sensacyjny związany z tematyką egzorcyzmów, których wyobrażenie ukształtowała w nich współczesna kinematografia skupiająca się na efekcie dobrego horroru, a nie na przekazywaniu faktów. Dlatego w mojej katechezie położyłem większy akcent na Chrystusa, który zwyciężył szatana oraz na budowanie relacji z Bogiem. Oczywiście nie zabraknie elementu, w którym młodzież będzie miała okazję wyrazić swoje odczucia w tej tematyce. Podczas katechezy należy posłużyć się przygotowaną do tego przeze mnie prezentacją. Konspekt zbudowałem na zasadzie odniesień treści oraz zadań do poszczególnych slajdów. Katecheza ta nadaje się również do przeprowadzenia podczas trybu zdalnego.

Schemat katechezy w oparciu o prezentację – kod QR do prezentacji:
 


Slajd 1 – temat lekcji „Zagrożenia duchowe”

Pogadanka: Co to są zagrożenia duchowe?
 


Slajd 2 – należy przy tym slajdzie zapytać uczniów, czy spotkali się kiedyś z takim pojęciem. Jak je rozumieją i z czym się im kojarzy. Jeżeli uczniowie nie zaangażują się zbytnio w dyskusję, można wtedy włożyć lekko „kij w mrowisko” i zapytać ich, czy słyszeli kiedyś na katechezie, w kościele czy w Internecie, że nie powinno się czytać „Harry’ego Pottera”, horoskopów, uczestniczyć w Halloween itd., bo są to zagrożenia duchowe. Pogadanka najczęściej wzbudza zainteresowanie i jest okazją do pojawienia się wielu pytań i wątpliwości kierowanych do katechety. 
 


Slajd 3 – podsumowanie pogadanki – ukazanie przez katechetę, że często tematyka „zagrożeń duchowych” jest sprowadzana do „straszenia” szatanem i dopatrywania się jego pułapek we wszystkim (film, literatura, gry, zabawki itd.) lub też do tematyki związanej z egzorcyzmami.
 


Slajd 4 – katecheta powinien podkreślić, że na dzisiejszej lekcji nie będziemy się zajmować straszeniem, poszukiwaniem szatana czy tez tematyką egzorcyzmów, opętania itd.
 


Slajd 5 – Głoszenie kerygmatu – Bóg jest miłością! – slajd ten jest krótkim wprowadzeniem do głoszenia przez katechetę kerygmatu, w którym chcemy podkreślić Bożą miłość i to, jak ważne jest dla nas przyjęcie tej miłości. Bez głoszenia Boga, bez relacji z Nim nie ma sensu mówienie o zagrożeniach. One przecież totalnie nie obchodzą ludzi, dla których Boga nie ma lub dla których jest On nieistotny. Niestety wielu naszych uczniów również będzie się zaliczać do tej grupy, dlatego przechodzimy do kolejnego slajdu.
 


Slajd 6 – Bóg jest tą miłością (por 1 J 4, 16) – jest to okazja, aby katecheta przypomniał uczniom i wygłosił krótką mowę kerygmatyczną o tym, że:

 • Bóg kocha każdego człowieka!
 • Człowiek jest grzeszny, a przez to oddala się od Boga.
 • Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego – Jezusa Chrystusa, który za nas był umęczony, zabity na krzyżu, a trzeciego dnia zmartwychwstał.
   


Slajd 7 – kontynuacja kerygmatu katechety, który warto na koniec doprawić swoim osobistym świadectwem wiary:

 • Chrystus pokonał szatana, który od tej pory jest największym przegranym.
 • Ważna jest moja odpowiedź, przyjęcie tego zbawienia, opowiedzenie się za Jezusem, życie w relacji z nim. Bo w swojej wolności mogę odrzucić Chrystusa, ale wtedy dołączę do drużyny wielkiego przegranego.

Slajd 8 – katecheta kontynuuje swoją wypowiedź, wskazując na to, co buduje osobistą relację z Bogiem i uświęca człowieka:

 • osobista modlitwa,
 • rozważanie Słowa Bożego,
 • sakramenty, a zwłaszcza Eucharystia i regularna spowiedź święta.
   


Slajd 9 – podsumowaniem niech będzie definicja „zagrożeń duchowych”, która odnosi się właśnie do relacji z Bogiem i wygłoszonego przed chwilą kerygmatu. 
 


Slajd 10 – Burza mózgów – co stanowi prawdziwe zagrożenie? –na podstawie poznanej definicji należy przeprowadzi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy