Zagrożenia duchowe, czyli co nas oddala od życia w Bogu

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Uczniowie rozumieją, że największym zagrożeniem duchowym dla człowieka jest życie bez Boga
Cele 
szczegółowe 
Uczeń:
 • rozumie, że istotą życia chrześcijańskiego jest relacja z Bogiem, a w szczególności życie sakramentalne,
 • odkrywa, że chrześcijanin, żyjąc w łasce uświęcającej, jest najlepiej chroniony przed wpływem szatana,
 • potrafi rozeznać, co w jego życiu może stać się „bożkiem” oddalającym go od Boga,
 • poznaje katechizmowe wykroczenia przeciwko I przykazaniu Dekalogu: zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo i magia, bezbożność
Metody i formy pracy
 • pogadanka,
 • rozmowa kierowana,
 • burza mózgów,
 • praca w grupach
Środki 
dydaktyczne
 • prezentacja multimedialna (do tego wymagany komputer, projektor  itd.),
 • kartki z fragmentami Katechizmu – Załącznik, 
 • tablica


Zastanawiasz się, dlaczego młodzież odchodzi od Boga? Przeczytaj artykuł: Młodzież, która odchodzi od Boga

POLECAMY

Komentarz dla katechety

Tematyka zagrożeń duchowych...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy