Współczesne wezwanie duszpasterskie – Dorosłe Dzieci Alkoholików

Temat numeru

Wśród wielu problemów dotykających przestrzeni współczesnej rodziny jako szczególnie ważne zagadnienie jawi się zjawisko coraz powszechniejszego nadużywania alkoholu czy wręcz alkoholizmu jednego lub dwóch rodziców2.

Znaczącą konsekwencją takich postaw jest rosnące w coraz większej liczbie pokolenie dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Są to pełnoletnie osoby, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej i związku z tym doświadczają w swoim dorosłym życiu trudności, których korzenie tkwią w doświadczeniach wyniesionych z rodziny alkoholowej. Z dostępnych szacunkowych danych wynika, że DDA stanowią około 40% dorosłej populacji Polaków. Już te dane stanowią współczesne wezwanie, by temu problemowi poświęć znaczną uwagę na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Wydaje się to szczególnie ważnym zadaniem, albowiem część z dorosłych dzieci alkoholików zacznie nadużywać alkoholu, część zwiąże się z osobami uzależnionymi, a inne z nich będą unikać myślenia o tym, co wydarzyło się w dzieciństwie. Niestety, według dostępnych danych prawie połowa DDA nie zdecyduje się na stały, zalegalizowany związek, a wiele zawartych małżeństw (około 1/3) skończy się rozwodem. Wiele dorosłych dzieci alkoholików nie odnajdzie się w pełni w roli rodzica czy nie decyduje się na posiadanie potomstwa.

POLECAMY

Źródło problemów dorosłych dzieci alkoholików

Drogą do odpowiedzi na pytanie o przyczyny głównych problemów dorosłych dzieci alkoholików jest okres ich dzieciństwa. Czas ten bowiem jest kluczowy dla rozwoju ich tożsamości. Dziecko, doświadczając własnej bezradności, powinno przejść od symbiotycznej do niezależnej relacji z rodzicami. Ma przy tym uczyć się wielu umiejętności niezbędnych do przetrwania i do poukładania życia tak, by czuć się szczęśliwym i spełnionym. W rodzinie, która zaspokaja emocjonalne potrzeby dziecka, gdzie dominują przejrzyste zasady i reguły, rozwija się spójna i silna tożsamość. W takiej przestrzeni rodzinnej dziecko nabywa także umiejętności koegzystencji z ludźmi, która pozwoli mu realizować siebie. Zdecydowanie inaczej sytuacja wygląda w rodzinie z problemem alkoholowym. W niej ujawnia się zjawisko permanentnego kryzysu związanego z ciągłym nadużywaniem alkoholu przez jednego czy dwoje rodziców, a pod znakiem zapytania staje przetrwanie systemu rodzinnego. W takim przypadku cała rodzina przystosowuje się do sytuacji, gdy matka/ojciec lub matka i ojciec jest często wyłączone z zaspokajania potrzeb własnej rodziny. Ma to miejsce na przykład przez nieobecność fizyczną jednego albo obojga rodziców, gdy spożywają w nadmiernych ilościach alkohol poza domem, lub nieobecność psychiczną, kiedy jest czy są, obecni w domu, ale w zamroczeniu alkoholowym. Takie formy nieobecności trwają zazwyczaj wiele lat, powodując, że dziecko trwa w permanentnym stresie, co wymusza na nim zachowania trudne lub raniące, ale pozwalające mu na przetrwanie. Atmosfera domu alkohol...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy