Uczeń XXI wieku

Rozwój osobisty katechety

Faktem jest, że każdy uczeń przejawia indywidualne różnice w zakresie cech, temperamentu, możliwości, potrzeb itp. Dodatkowo można wyodrębnić różnice kształtujące się na przestrzeni pokoleń, na które ma wpływ rozwój cywilizacji. Głównym determinantem wpływającym na odmienność współczesnego ucznia jest nielimitowany dostęp do świata online, nie bez znaczenia pozostaje również wszechogarniający konsumpcjonizm.

Transformacja techno­logiczna, jaka dokonała się w ostatnich dziesięcioleciach, spowodowała, iż wizerunek współczesnego dziecka i nastolatka jest odmienny od tego, jaki znamy z wcześniejszych pokoleń. Różnice w pojmowaniu świata i rozszerzonej rzeczywistości oraz aktywność w świecie wirtualnym są szczególnie widoczne i mogą wydawać się znaczące. Poziom funkcjonowania dzieci jest zupełnie inny niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Sposób myślenia młodych ludzi zmienia się z linearnego na wielowątkowy, co spowodowane jest zmianami w neuronalnej budowie mózgu wywołanymi długotrwałym kontaktem z internetem. Coraz trudniej jest młodym ludziom przyjąć szeroki punkt widzenia na różne sprawy, ale także mają oni problem z wyciąganiem właściwych wniosków czy refleksji. Zmiany te wpływają szczególnie na niezwykle wartościową cechę, jaką jest kreatywność. Nieumiejętność wyrażania emocji i odczuwania uczuć innych ludzi powoduje kłopoty w nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu relacji z otoczeniem. Brak empatii i al­truizmu powoduje skupienie na samym sobie i sprawach dotyczących jedynie własnej osoby. Wydawać by się mogło, że dzieci żyjące w świecie wirtualnym wykazują niektóre cechy typowe dla dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

POLECAMY

Współczesny świat podzielony jest na dwie grupy z uwagi na funkcjonowanie w rzeczywistości cyfrowej. Pierwsza z nich to tak zwani cyfrowi imigranci, czyli osoby, dla których świat wirtualny jest czymś obcym, nieznanym i niepotrzebnym. Drugą grupę stanowią cyfrowi tubylcy, w większości młodzi ludzie, dla których internet i nowoczesne technologie stanowią kluczowy element funkcjonowania. 
 

Nadmierne korzystanie z sieci globalnej powoduje, że zdolności poznawcze ulegają obniżeniu, a co za tym idzie – zdobywane informacje nie są właściwie analizowane i przetwarzane w szerszym kontekście. 


Nie ulega wątpliwości, że zarówno styl życia i jego szybkie tempo, adaptacja do warunków środowiska, jak i nadmierna ekspozycja na ekrany oraz utrudnienia w funkcjonowaniu wynikające z globalnej pandemii prowadzą do nieprawidłowości i problemów. Analizując różne dane, można wyodrębnić cztery główne syndromy i fobie charakterystyczne dla obecnych czasów. 

Hikikomori 

Rodzaj fobii, który polega na odrzuceniu społeczeństwa, odmawiania wychodzenia z domu lub określonego pomieszczenia. Ludzie dotknięci tą fobią nawiązują kontakty interpersonalne jedynie z pośrednictwem internetu, nie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy