Sekrety serca Maryi

Zajęcia z pomysłem
Cele 
katechetyczne
 • ukazanie Maryi jako wzoru posłuszeństwa Bogu,
 • zachęcanie uczniów do naśladowania Maryi i składania Jej czci,
 • wprowadzenie w tajemnicę Wcielenia,
 • wychowywanie do ufnego powierzania się Bogu w codziennym życiu,
 • poznanie prawdy, że Bóg wypełnia obietnicę złożoną po grzechu pierwszych ludzi,
 • kształtowanie postawy otwartości na Boże zbawienie
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • zna scenę Zwiastowania,
 • wie, że w Nazarecie mieszkała Maryja i tam odwiedził ją Anioł Gabriel,
 • wie, że dialog Maryi z Aniołem zawiera się w modlitwie Anioł Pański,
 • odmawia modlitwę Anioł Pański,
 • wyraża gotowość dzielenia się wiadomością o bliskim przyjściu Zbawiciela,
 • modli się do swoje...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy