Rok liturgiczny – czyli jak te różne kolory i święta pomagają nam wzrastać w wierze

Zajęcia z pomysłem Otwarty dostęp
Cel główny Uczniowie poznają rok liturgiczny, związane z nim najważniejsze święta i kolory szat
Cele 
szczegółowe 
Uczeń:
  • potrafi wymienić kolory szat liturgicznych i ich znaczenie,
  • poznaje budowę roku liturgicznego (okresy oraz święta),
  • potrafi rozróżnić, które święta wiążą się z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy Świętej, 
  • odkrywa, że przeżywając rok liturgiczny, lepiej poznaje prawdy naszej wiary
Metody i formy pracy
  • pogadanka,
  • rozmowa kierowana,
  • metoda wspólnego poszukiwania
Środki 
dydaktyczne
  • ornaty lub stuły w różnych kolorach liturgicznych, 
  • wydrukowane plansze roku liturgicznego (patrz załącznik), 
  • kolorowa kreda lub mazaki, tablica


Komentarz dla katechety

Tematyka roku liturgicznego pojawia się na katechezie już od przedszkola. Pomimo to, często z powodu odejścia od praktyki wiary młodzież w szkołach średnich często pamięta jedynie wybiórczo treści, które kiedyś poznawała w trakcie swojej edukacji. Dlatego też katecheza ta jest okazją do wydoby...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy