Pusty grób. Znak nadziei dla mnie

Zajęcia z pomysłem
Główne cele katechetyczne
 • zapoznanie z ewangelicznym świadectwem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym,
 • ukazanie tajemnicy zmartwychwstania Jezusa,
 • zachęcanie do przeżywania wiary w obecność Jezusa w codziennym życiu,
 • wychowanie do ufności i wiary w zmartwychwstanie
Szczegółowe cele 
operacyjne
Uczeń:
 • rozumie, że zmartwychwstanie Jezusa jest dla chrześcijanina zapowiedzią własnego zmartwychwstania,
 • pragnie świadomie przeżywać Eucharystię jako rzeczywiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym,
 • wie, że zostaliśmy stworzeni dla życia, a nie dla śmierci
Metody i środki
 • pogadanka,
 • czytanie Pisma św.,
 • praca z tekstem,
 • metoda sko...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy