Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

5 lipca 2021

NR 10 (Lipiec 2021)

Przesłanie do Dorosłego Dziecka Alkoholika

0 217

Najważniejszym przesłaniem, jakie chciałbym Ci przekazać, to prawda o bezwarunkowej miłości Jezusa do Ciebie, szczególnie jeśli w Twoim życiu rodzinnym nie doświadczyłeś prawdziwej miłości. Wierzę głęboko, że jesteś kochany przez Jezusa, a On towarzyszy Ci aktywnie od chwili poczęcia, w każdym okresie Twojego życia, nawet jeśli nie byłeś w stanie sobie tego uświadomić czy odczuć. Być może trudno jest Ci w to uwierzyć, Twoi rodzice przez swoje postawy mogli zaburzyć Twój obraz Boga, zwłaszcza Boga jako Ojca. Stąd jeżeli pozwolisz Synowi Bożemu na bycie Twoim przyjacielem, bratem, masz szansę w jakieś mierze na zbudowanie pozytywnej relacji synowskiej z Bogiem Ojcem. Relacji synowskiej, której często nie miałeś z rodzonym ojcem. 

Naprawdę możesz doświadczyć bezwarunkowej Bożej miłości!

Sam tego doświadczając, zapraszam Cię do przyjmowania sakramentów świętych, zwłaszcza do uczestnictwa w Eucharystii. Na Mszy Duch Święty uobecnia Chrystusa i pozwala również Tobie na uczestniczenie w Jego śmierci oraz zmartwychwstaniu. Możesz w ten sposób swoje cierpienia, lęki, niepokoje złączyć z Chrystusem cierpiącym, ale i zmartwychwstałym. Możesz szukać w Nim wsparcia i mocy do pracy nad swoimi zranieniami, możesz postępować na drodze stawania się „zdrowiejącym człowiekiem”. Gdy uczestniczysz w Eucharystii, Duch Święty powoduje, że jest ona nowym Jego zesłaniem, nowym rozlaniem bezwarunkowej miłości Boga. Wierzę, że dzięki temu otrzymasz potrzebne dary i łaski, by móc uczyć się postawy dojrzałej wiary, wzrastać w prawdziwej miłości, mimo różnych przeciwności wynikających z przeszłości. Jeżeli tylko na to pozwolisz, Duch Święty w Eucharystii dokona wzmocnienia Twojego życia, Twoich wewnętrznych sił, a przez to procesu zdrowienia. W każdej Mszy, dzięki działaniu Ducha Świętego, jesteś wezwany do ofiarowania wspólnie z Chrystusem samego siebie, swojej przeszłości i teraźniejszości, tego wszystkiego, co aktualnie Ciebie stanowi. Możesz przynosić Mu na Mszę swoje cierpienia, zranienia, negatywne uczucia po to, by wspierał Cię swoją łaską i dawał siły do stałej przemiany. Wierzę głęboko, że będziesz mógł coraz pełniej odnajdywać zagubiony sens swojej egzystencji.

Twoimi wiernymi towarzyszami mogą być często lęk, niepokój, zło doświadczane ze strony innych, zmaganie się z własną słabością. Nie jesteś w tym sam. Szczególną pomoc otrzymasz od Jezusa w sakramencie pojednania. W nim otrzymujesz przebaczenie grzechów, a Duch Święty daje Ci głęboki pokój będący wynikiem pojednania z Bogiem. Mocą Ducha Świętego uzdrawiana jest Twoja dusza i łaską Bożą możesz wspierać swój proces zdrowienia. Doświadczenie Bożej miłości przebaczającej, otrzymanie pokoju serca jest, jak wiem, szczególnie ważne i potrzebne, ponieważ w Twojej rodzinie, zwłaszcza w okresie dzieciństwa, grzech był często obecny i powodował określone skutki, wprowadzał w Twoim sercu silny stan niepokoju oraz lęku. Warto, byś systematycznie przystępował do sakramentu pokuty i pojednania, byś mógł doświadczyć pewności przebaczenia oraz pokoju serca, które daje Bóg. Przez konsekwentne przystępowanie do spowiedzi z otwartym sercem i szczerym żalem oraz konkretnym postanowieniem poprawy dajesz możliwość Bogu, by leczył Twoje wnętrze zranione grzechem własnym bądź bliźnich. Pozwoli Ci to na pokonywanie własnych słabości i wzrastanie w miłości do Boga oraz ludzi.

Być może w Twoim życiu, zwłaszcza w okresie dzieciństwa i dorastania, było wiele sytuacji, które określa się jako raniące. W Twoim domu miały zapewne miejsce zdarzenia, które powodowały zranienia w Twojej psychice, duszy, a nawet na ciele. Dlatego zachęcam Cię do przyjęcia sakramentu chorych. W nim możesz otrzymać od Ducha Świętego wewnętrzne umocnienie, pokój. Może On również dodać odwagi w przeżywaniu ewentualnej choroby, leczyć Twoją duszę, a nawet ciało. W sakramencie chorych Jezus dokonuje wzmocnienia ufności do Boga, a Jego łaska wspiera w walce z pokusami złego ducha. Przyjęcie sakramentu chorych jest szczególnie ważne, kiedy podejmujesz terapię, ponieważ wtedy Twoje życie jest przestrzenią silnej walki duchowej. 

Sam, doświadczając miłości Boga poprzez Jego Słowo zapisane w Piśmie Świętym, zachęcam Cię do codziennego czytania Jego Słowa. Dzięki rozważaniom Słowa Bożego możesz odkrywać prawdziwy obraz Boga. To ważne, dlatego że obraz ten mógł zostać zniekształcony w Twoim rodzinnym domu, zwłaszcza przez postawę uzależnionego ojca. Lektura Pisma Świętego jest też drogą do doświadczenia bezwarunkowej miłości Boga i stopniowego wzmacniania swojego, często niskiego poczucia wartości. Twoje słuchanie, przyjmowanie i realizowanie słowa Boga odczytywanego w Biblii może pozwolić Ci na głębsze zjednoczenie z samym Bogiem, co powinno stanowić przeciwwagę dla silnie obecneg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy