Po jasnej stronie mocy, czyli o psychologii pozytywnej w edukacji

Metody pracy

Psychologia pozytywna weryfikuje model medyczny dominujący w dwudziestowiecznej psychologii, który mocno koncentrował się na deficytach, diagnozowaniu zaburzeń i „naprawianiu” błędów. Podejście pozytywne, które rozwija się dynamicznie od początku XXI w., przesuwa ciężar rozważań z psychopatologii na obszar zdrowia i dobrostanu. Koncentruje się na wartościach, zaangażowanym życiu, które jest źródłem satysfakcji i czynnikiem protekcyjnym zaburzeń zdrowia psychicznego. Praktyczne aplikacje psychologii pozytywnej odnajdujemy dzisiaj w biznesie, psychoterapii, coachingu czy właśnie w edukacji.

„Pasja, pasja… trzeba mieć pasję. 
Przetrwa ten, kto stworzył swój świat”.

Artur Domosławski

POLECAMY

Psychologia pozytywna jako nurt wyrosła na gruncie zmian w postrzeganiu roli psychologii i psychologów. Jej inicjatorem był Martin Seligman, który na przełomie XX i XXI w. uznał, że dotychczasowy model medyczny psychologii jest niewystarczający. Rzeczywiście – klasyczne paradygmaty psychologiczne, takie jak psychoanaliza, behawioryzm czy podejście poznawczo-behawioralne, były mocno osadzone w modelu deficytowym. Terapie, które wyrosły z tych podejść, koncentrowały się na wyjaśnianiu etiologii i mechanizmów powstawania zaburzeń zdrowia psychicznego oraz ich diagnozowaniu i leczeniu.

Narzędzia pochodzące z tych podejść bywają adaptowane na grunt szkolny. Techniki zaczerpnięte chociażby z podejścia poznawczo-behawioralnego dobrze sprawdzają się w gabinecie psychologa szkolnego. Jeśli jednak chodzi o paradygmat, który znajdowałby szerokie zastosowanie w pracy z uczniami (także zdolnymi) oraz w projektowaniu wspierającego środowiska szkolnego, innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, kultury feedbacku, to właśnie psychologia pozytywna dostarcza wielu cennych inspiracji.

Osobowość autoteliczna i maksymalizacja potencjału

Misją psychologów pozytywnych, na...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy