Odkrywam Jezusa w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii (wieloaspektowe przygotowanie)

Z praktyki katechety

Uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej staje się wydarzeniem ważnym nie tylko dla samego dziecka, ale i dla jego rodziny. W posłudze katechetycznej należy uwrażliwiać dzieci i rodziców, że sakrament pokuty i pojednania oraz I Komunia Święta są aktami inicjacyjnymi, a nie wydarzeniami kończącymi nasze zaangażowanie w życie chrześcijańskie. Często bywa, że dziecko ponownie przystępuje do wspomnianych sakramentów w okresie Rocznicy I Komunii Świętej, Białych Niedziel lub podczas odnowień przyrzeczeń chrzcielnych, w zależności od zwyczajów parafialnych czy diecezjalnych.

Według prawa kościelnego sakrament Eucharystii mogą przyjmować dzieci, które uzyskały tzw. wiek używania rozumu (7 rok życia) i mają świadomość obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz stosownie do swoich możliwości rozumieją podstawowe prawdy wiary. Dzieci, które znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci – również mogą przyjąć I Komunię Świętej, o ile potrafią dostrzec różnicę między zwykłym chlebem a Ciałem Chrystusa. Do Eucharystii i Komunii Św. można również dopuścić dzieci z upośledzeniem umysłowym, jeśli rozumieją na podstawowym poziomie tajemnicę Eucharystii. Dziecko powinno wyrażać postawę pragnienia przyjęcia Ciała Pana Jezusa. Jeśli występuje upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim – dziecko przyjmuje tzw. Eucharystię w wierze, także swojej rodziny lub wspólnoty, która im towarzyszy. Dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, życiowej lub prawnej, trzeba otoczyć indywidualną opieką. Osoby, które przebywają poza granicami Polski, a chciałyby sakrament Eucharystii przyjąć w Polsce, są zobowiązane do nawiązania kontaktu z parafią w naszym kraju, poza tym muszą przedstawić właściwe zaświadczenie o przygotowaniu sakramentalnym za granicą i zastosować się do wytycznych parafii, gdzie ma być udzielny sakrament. 

POLECAMY

Bezpośrednie przygotowanie dziecka do Komunii Świętej rozpoczyna się w roku szkolnym, w którym dziecko ma po raz pierwszy przyjąć sakrament Eucharystii. Zamiennie będą używane terminy I Komunia Święta i sakrament Eucharystii, ale zawsze w znaczeniu pierwszego przyjęcia Ciała Chrystusa. 

Ku przypomnieniu – przygotowanie do I Komunii Świętej oraz do sakramentu pokuty i pojednania trwało przez dwa lata. Natomiast sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie nowej podstawy programowej i nowego programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach z 2010 r. Wiązało się to z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego dzieci. W wyniku czego dziecko rozpoczynające swoją edukację w szkole podstawowej miało I Komunię Świętą w klasie trzeciej, a nie jak dotychczas w klasie drugiej. Automatycznie okres przygotowawczy dziecka do spowiedzi i I Komunii Świętej wydłużył się do trzech lat. Łącznie w klasach I–III powinny odbyć się 24 spotkania formacyjne.

Dziecko może przyjąć I Komunię Świętą, jeśli systematycznie uczestniczy w lekcjach religii, bierze udział w comiesięcznych katechezach parafialnych, aktywnie uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej i nabożeństwach okolicznościowych oraz wykazuje się znajomością zasadniczej wiedzy religijnej.

Lekcja religii

Przyswajanie wiedzy i jej egzekwowanie może być realizowane na lekcjach religii w szkole. Jednakże nie chodzi w tym wszystkim o stresowanie dzieci, a jedynie pomoc w opanowa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy