Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

22 listopada 2021

NR 12 (Listopad 2021)

Oddaję Jezusowi pokłon razem z królami

0 218
Cele główne
 • zapoznanie się z biblijnym opisem mędrców,
 • budzenie gotowości do głoszenia Jezusa w swoim środowisku,
 • wychowanie do dobroci i dzielenia się nią z innymi,
 • budowanie w dziecku wiary w Jezusa, który jest Bogiem
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • opowiada o drodze mędrców do Betlejem i pokłonie przed Dzieciątkiem,
 • wymienia dary złożone przez mędrców i wyjaśnia ich znaczenie,
 • podaje prawdę, że Jezus objawił się wszystkim ludziom,
 • opowiada, od kogo usłyszał o narodzeniu Jezusa,
 • rozumie, w jakim celu trzej królowie przybyli do Pana Jezusa,
 • potrafi obdarowywać innych,
 • wyraża gotowość dzielenia się z innymi na wzór mędrców,
 • składa swoje dobre uczynki jako dar,
 • opowiada innym o narodzeniu Jezusa
Metody pracy
 • czytanie Pisma Świętego,
 • rozmowa kierowana,
 • opowiadanie biblijne,
 • inscenizacja przybycia trzech mędrców
Środki 
dydaktyczne
 • Pismo Święte,
 • karteczki w trzech kolorach – do ustalenia składu orszaku mędrców,
 • stroje dla mędrców,
 • dary,
 • kolęda „Mędrcy świata” i „Świeć gwiazdeczko”,
 • symboliczne prezenty: skrzynia ze złotem, ozdobne pudełko z mirrą, pojemnik z kadzidłem


Wprowadzenie do katechezy:

POLECAMY

 1. „Modlitwa do Ducha świętego” i kolęda.
 2. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami o ludziach, którzy przyszli pokłonić się Jezusowi, gdy się urodził. Wiecie już, że pierwszymi gośćmi w stajence byli pasterze. Dziś przybędą do nas niezwykli goście, którzy opowiedzą nam o swoim spotkaniu z Jezusem. Przebyli bardzo daleką drogę, aby pokłonić się Dzieciątku.
 3. Czytanie Pisma św.: Mt 2, 9–12

W tle słychać podkład muzyczny kolędy „Męd­rcy świata”.

Rozwinięcie:
Za gwiazdą – opowiadanie, stop-klatka, śpiew

 • Za pomocą kolorowych karteczek ustalamy skład orszaków każdego z mędrców – wszyscy uczniowie w klasie losują kolor karteczki według koloru płaszcza danego króla, następnie zaznaczamy „źródło na pustyni”, rozkładając niebieski materiał na podłodze.
 • Przedstawiamy, jak mogła przebiegać wędrówka mędrców do Betlejem.
 • Katecheta opowiada, a zadaniem uczniów jest przedstawiać to, co słyszą.

Daleko na Wschodzie mieszkali królowie,
zwani też mędrcami: Kacper, Melchior i Baltazar.


(wprowadzamy przygotowanych wcześniej uczniów przebranych za królów)

Rządzili oni swoimi poddanymi mądrze i z miłością.
Raz do roku wyruszali, aby spotkać się w oazie
pośrodku pustyni. Puszczali wtedy wolno wielbłądy
i siadali wokół źródła, aby rozmawiać.

Także tego roku na grzbietach wielbłądów
wyruszyli na tradycyjne spotkanie. Tym razem
oczy ich zwrócone były w niebo, na którym
błyszczała wyjątkowo jasna gwiazda.

Gdy dotarli do oazy, przywitali się, rozbili
namiot i usiedli, ale trwali w milczeniu: wiedzieli,
że dzieje się coś wyjątkowego. Kiedy
zapadł wieczór, znowu pojawiła się gwiazda.

(mędrcy idą w kierunku źródła, witają się, siadają wokół źródła i pokazują sobie gwiazdę)

– Spójrzcie na gwiazdę, jak jasno świeci! – powiedział Kacper.

– I jaka jest ogromna! Nigdy wcześnie większej nie widziałem! – wykrzyknął Melchior.

– Znalazłem w moich księgach, że pojawienie się tak pięknej gwiazdy na niebie oznacza, że narodził się król – rzekł Baltazar.

– Ale gdzie go szukać? – zastanawiał się Melchior.

– Nie ma innego sposobu, jak podążyć za gwiazdą. Ona pokaże nam drogę – stwierdził Baltazar.

– No to w drogę! – zawołali ochoczo pozostali.

Tak więc trzej królowie, zabierając swoich pomocników i wszystkie potrzebne rzeczy, wsiedli na wielbłądy i ruszyli w daleką drogę, podążając za gwiazdą wskazującą im cel podróży.


(mędrcy rozmawiają ze sobą, a gdy wstają, dołączają do nich orszaki z darami dla Jezusa).

Włączamy piosenkę „Świeć gwiazdeczko”.

Trzej królowie wraz ze swoimi orszakami wyruszyli w kierunku lśniącej coraz jaśniej gwiazdy.

(mędrcy wraz z orszakami idą w kierun­ku gwiazdy)

Gwiazda zaprowadziła mędrców do Betlejem. Zatrzymała się nad niepozornie wyglądającym budynkiem.

– To musi być tutaj – powiedział Kacper.

– Ale to miejsce nie przypomina pałacu – zdziwił się Baltazar.

– Wejdźmy i przekonajmy się, kto jest w środku – przekonywał Melchior i zastukał do drzwi.


(orszaki zatrzymują się przed żłóbkiem. Mędrcy trzymają w dłoniach dary)

Trzej mędrcy weszli do środka i zobaczyli małego Jezusa na kolanach Jego mamy Maryi. Od razu wiedzieli, że trafili we właściwe miejsce.

Jeden po drugim mędrcy upadali na kolana przed Jezusem i składali Mu dary przywiezione z dalekich krain, a były to dary godne prawdziwego króla: złoto, kadzidło i mirra.


(mędrcy kłaniają się Dzieciątku i składają dary. Za nimi kłaniają się osoby z orszaków)

Włączamy kolejne zwrotki piosenki „Świeć gwiaz­deczko”.

 • Mędrcy i ich dary – rozmowa kierowana
 • Jakie były imiona mędrców?
 • Jaki znak ujrzeli mędrcy na niebie?
 • Gdzie dopro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy