Oddaję Jezusowi pokłon razem z królami

Zajęcia z pomysłem
Cele główne
 • zapoznanie się z biblijnym opisem mędrców,
 • budzenie gotowości do głoszenia Jezusa w swoim środowisku,
 • wychowanie do dobroci i dzielenia się nią z innymi,
 • budowanie w dziecku wiary w Jezusa, który jest Bogiem
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • opowiada o drodze mędrców do Betlejem i pokłonie przed Dzieciątkiem,
 • wymienia dary złożone przez mędrców i wyjaśnia ich znaczenie,
 • podaje prawdę, że Jezus objawił się wszystkim ludziom,
 • opowiada, od kogo usłyszał o narodzeniu Jezusa,
 • rozumie, w jakim celu trzej królowie przybyli do Pana Jezusa,
 • potrafi obdarowywać innych,
 • wyraża gotowość dzielenia się z innymi na wzór mędrców,
 • składa swoje dobre uczynki jako dar,
 • opowiada innym o narodzeniu Jezusa
Metody pracy
 • czytanie Pisma Świętego,
 • rozmowa kierowana,
 • opowiadanie biblijne,
 • inscenizacja przybycia trzech mędrców
Środki 
...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy